Podsumowanie programu „Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej – szanse i zagrożenia”

W dniu 7 maja 2019 r. w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy odbyło się seminarium podsumowujące program doskonalenia nauczycieli nt. „Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej – szanse i zagrożenia”.

Główne cele programu dotyczyły:

  • dostosowania metod pracy do potrzeb edukacyjnych ucznia niepełnosprawnego,
  • wskazywania sposobów integrowania uczniów niepełnosprawnych ze środowiskiem w szkołach ogólnodostępnych,
  • wymiany doświadczeń zawodowych pomiędzy nauczycielami szkół ogólnodostępnych oraz szkół specjalnych.

Dzięki współpracy z Panią Danutą Aulich, Dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych w Oleśnicy, na terenie tej placówki zostały zorganizowane zajęcia otwarte:

  •  „Emocje” – zajęcia z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim z autyzmem.

Prowadzenie:

Pani IZABELA ROSIŃSKA-GRAJESZ  – oligofrenopedagog

Pani DOROTA WALIŁKO – oligofrenopedagog

  • „Na wiejskim podwórku” – zajęcia z terapii integracji sensorycznej, realizowane z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu umiarkowanym.

Prowadzenie: Pani AGNIESZKA MEROŃ  oligofrenopedagog, neurologopeda, terapeuta SI

  • „Dogoterapia – nauka i zabawa” – zajęcia realizowane z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie  w stopniu umiarkowanym.

Prowadzenie: Pani IRENA STRASZAK – nauczyciel wychowania fizycznego i informatyki, oligofrenopedagog, zooterapeuta, terapeuta SI.

 

We współpracy z Panią Dyrektor Jadwigą  Wieczorek w programie wzięła także udział Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Oleśnicy.  Nauczycielki z tej szkoły: Pani  EWA ROBOTYCKA-ŚLAK – oligofrenopedagog i Pani BEATA KUBÓW – oligofrenopedagog, opracowały scenariusz i przeprowadziły zajęcia integracyjne z uczniami na temat: „Czy naprawdę jesteśmy inni?” oraz zaprezentowały sprawozdanie z tych zajęć na seminarium.

Składam serdeczne podziękowania wszystkim dyrektorom i nauczycielom zaangażowanym w organizację i realizację działań w ramach programu doskonalenia nauczycieli nt. „Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej – szanse i zagrożenia”:

Pani Danucie Aulich, Dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych w Oleśnicy, za umożliwienie zrealizowania zajęć otwartych dla nauczycieli z całego powiatu oleśnickiego

Pani Urszuli Kubiszyn, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Oleśnicy za aktywny udział w seminarium

Nauczycielkom z Zespołu Placówek Specjalnych w Oleśnicy:

Pani Izabeli Rosińskiej-Grajesz, Pani Agnieszce Meroń, Pani Irenie Straszak i Pani Dorocie Waliłko za przygotowanie i zrealizowanie oraz prezentowanie zajęć otwartych na seminarium

Nauczycielkom ze Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Oleśnicy:

Pani Ewie Robotyckiej-Ślak i Pani Beacie Kubów za zrealizowanie i prezentowanie na seminarium zajęć integracyjnych.

Dziękuję także wszystkim nauczycielom ze szkół, przedszkoli i placówek w powiecie oleśnickim, którzy uczestniczyli w zajęciach otwartych ZPS w Oleśnicy i w seminarium.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych dyrektorów i nauczycieli do odwiedzenia galerii PCEiK i obejrzenia zdjęć z zajęć otwartych.

W czerwcu zapraszam także do zapoznania się z publikacją, zawierającą wszystkie działania zrealizowane w ramach programu nt. „Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej – szanse i zagrożenia”, która będzie umieszczona  na stronie internetowej PCEiK w Oleśnicy.

 

Lidia Sikora

Doradca metodyczny ds. uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

w PCEiK w Oleśnicy

 


strona główna