Zmiany w Kodeksie pracy w 2019 r.

Zapraszamy na warsztat nt. „Aktualne regulacje prawne dotyczące prawnej ochrony stosunku pracy. Zmiany w Kodeksie pracy w 2019 r.”

Adresaci szkolenia: dyrektorzy, pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni przedszkoli, szkół i placówek oświatowych powiatu oleśnickiego

Termin: 25.04.2019 r. godz. 9.30

Miejsce: Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy

Szczegóły w zaproszeniu

Formularz zgłoszeniowy


strona główna