Oferta szkoleniowa PCEiK – 27-30.03.2019

  • Przygotowanie ucznia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki – Joanna Palińska – 27.03.2019 r. 
  • Kształcenie wyobraźni przestrzennej. Matematyka z papieru – wyszywanki, origami i bryły – Joanna Palińska –  27.03.2019 r.
  •  Elementy muzykoterapii w pracy z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo (II edycja) – Bożena Piotrowska – 28.03.2019 r. 
Prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału w wybranym szkoleniu.
Pełne informacje zawarte są w zakładce „Oferta szkoleniowa”.

strona główna