Laureaci konkursów w PCEiK otrzymają wpis na świadectwo

Za zgodą Kuratorium Oświaty we Wrocławiu laureaci 13 konkursów powiatowych organizowanych przez PCEiK mogą uzyskać na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjalnej  wpis o swoich osiągnięciach.

Oto tytuły konkursów oleśnickich, które zostały włączone do kuratoryjnego wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych :

Wykaz konkursów


strona główna