Ogólnopolski Tydzień Kariery w PCEiK

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Oleśnicy było organizatorem konferencji pt. ”Bądź architektem swojego szczęścia” realizowanej w ramach X edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Powiecie Oleśnickim. Konferencja odbyła się w Zamku Książąt Oleśnickich, a uroczystego otwarcia dokonali – Piotr Karasek Wicestarosta Oleśnicki i Grażyna Dłubakowska – dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy. Uroczystość prowadzili uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy Zuzanna Zmyślony i Kacper Mularczyk, a działania koordynowały Panie: Ryszarda Wiśniewska-Paluch – doradca metodyczny ds. doradztwa zawodowego w PCEiK oraz Elwira Broszczakowska i Ewelina Wieczorek – doradcy zawodowi z PUP.

Ogólnopolski Tydzień Kariery to coroczna akcja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej adresowana między innymi do szkół i placówek oświatowych, mająca na celu inspirowanie do podejmowania działań na rzecz doradztwa zawodowego.

W dzisiejszym wydarzeniu uczestniczyli licznie zgromadzeni goście oraz  młodzież szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych Powiatu Oleśnickiego, młodzież pełna pasji, kompetentna, wytrwała, odważna, z uporem pokonująca trudności, a przede wszystkim ciekawa świata. Podczas konferencji jej adresaci mieli możliwość wysłuchania prelegentów, którymi byli:

  • Pan Paweł Okoński – aktor i współwłaściciel Wrocławskiego Teatru Komedii s.c. Wojciech Dąbrowski, Paweł Okoński,
  • Pani Jagoda Kropidłowska – członek Zarządu Głównego Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej z Warszawy,
  • Pan Michał Mielczarek – Dyrektor Biura Karier Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu,
  • Pani Anna Łoza – wolontariuszka i koordynatorka Oleśnickiej „Szlachetnej Paczki”,
  • Ola Turoń i wokalistki z „Pracowni Muzycznej Ola Turoń”: Natalia Krawiec, Nina Graba, Wiktoria Bryn.

Mogliśmy również podziwiać piękną wystawę pt. „Kobieta-Słowianka” autorstwa Pani Anity Tomali-Najmrodzkiej – artystki i instruktora zajęć plastycznych w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy. Prace plastyczne na temat „Kim będę?” wykonały dzieci z Przedszkola w Bierutowie.

Uczestnikom konferencji – nauczycielom i uczniom – serdecznie dziękujemy za udział.


strona główna