Podstawy programowe

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem


SZKOŁY PODSTAWOWE:

 

Podstawa programowa – biologia:

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem

Podstawowe założenia, filozofia zmiany i kierunki działania


Podstawa programowa – chemia:

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem

Podstawowe założenia, filozofia zmiany i kierunki działania


Podstawa programowa – edukacja dla bezpieczeństwa:

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem

Podstawowe założenia, filozofia zmiany i kierunki działania


Podstawa programowa – etyka:

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem

Podstawowe założenia, filozofia zmiany i kierunki działania


Podstawa programowa – fizyka:

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem

Podstawowe założenia, filozofia zmiany i kierunki działania


Podstawa programowa – geografia:

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem

podstawowe założenia, filozofia zmiany i kierunki działania


Podstawa programowa – historia:

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem

Podstawowe założenia, filozofia zmiany i kierunki działania


Podstawa programowa – informatyka:

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem

Cel i historia zmian, nowe umiejętności i spodziewane efekty


Podstawa programowa – język mniejszości narodowej:

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem

Podstawowe założenia, filozofia zmiany i kierunki działania


Podstawa programowa – język obcy:

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem

Podstawowe założenia, filozofia zmiany i kierunki działania


Podstawa programowa – język polski:

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem

Podstawowe założenia, filozofia zmiany i kierunki działania


Podstawa programowa – kształcenie specjalne:

 

 


Podstawa programowa – matematyka:

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem

Podstawowe założenia, filozofia zmiany i kierunki działania


Podstawa programowa – muzyka:

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem

Podstawowe założenia, filozofia zmiany i kierunki działania


Podstawa programowa – plastyka:

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem

Podstawowe założenia, filozofia zmiany i kierunki działania


Podstawa programowa – przyroda:

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem

Podstawowe założenia, filozofia zmiany i kierunki działania


Podstawa programowa – technika:

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem

Podstawowe założenia, filozofia zmiany i kierunki działania


Podstawa programowa – wiedza o społeczeństwie:

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem

Podstawowe założenia, filozofia zmiany i kierunki działania


Podstawa programowa – wychowanie do życia w rodzinie:

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem

Podstawowe założenia, filozofia zmiany i kierunki działania


Podstawa programowa – wychowanie fizyczne:

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem

Podstawowe założenia, filozofia zmiany i kierunki działania


 


strona główna