STUDIA PODYPLOMOWE W PCEiK

Informujemy, że w roku akademickim 2018/2019 zostaną uruchomione następujące kierunki studiów podyplomowych (szczegółowa informacja w rozwinięciu – czytaj dalej). Ze względu na pojedyncze zainteresowanie kierunkami zostały one podzielone na  4 grupy realizujące podobne treści.

Jednocześnie zapraszamy przyszłych studentów, na spotkanie organizacyjne  –  3 października, godz. 16.30, Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy (sala nr 23).

Kierunki, które nie zostały wskazane poniżej, nie będą uruchomione w bieżącym roku akademickim. Powodem jest brak zainteresowania pozwalający utworzyć grupę. 

GRUPA 1

edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
przygotowanie pedagogiczne 
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
plastyka w szkole
technika w szkole

 

GRUPA 2

Biologia w szkole
przyroda w szkole
chemia w szkole
fizyka w szkole
WDŻ
higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia
EDB

 

GRUPA 3

oligofrenopedagogika
pedagogika specjalna
terapia pedagogiczna
terapia rodzin

 

GRUPA 4

historia w szkole
WOS
bibliotekoznawstwo

strona główna