Program „Niepodległość – duma i obowiązek”

W Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy w r. szk. 2018/2019 realizowany jest program obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Program „Niepodległość – duma i obowiązek” jest skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu oleśnickiego. Przewiduje on działania edukacyjne, mające na celu poszerzenie i uporządkowanie wiedzy młodych Polaków na temat zdarzeń i procesów historycznych, które doprowadziły przed 100 laty do przywrócenia Polsce niezależnego bytu państwowego.

W ramach programu nauczycielom historii i WOS oraz uczniom szkół proponujemy cykl wykładów pt. „Ojcowie naszej niepodległości” organizowany we współpracy z Wydziałem Nauk Historycznych UWr.

Cele programu:

  1. zainteresowanie odbiorców i poszerzenie ich wiedzy na temat wydarzeń historycznych związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości;
  2. umocnienie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej za rozwój własnej ojczyzny;
  3. wychowanie młodzieży w duchu wartości patriotycznych;
  4. budowanie więzi społecznych w środowisku lokalnym;
  5. rozwijanie różnorodnych uzdolnień i zainteresowań uczniów;
  6. koncentrowanie uwagi i aktywności młodych ludzi na działaniach społecznie użytecznych oraz dających osobistą satysfakcję.

Terminy, tematy, prowadzący:

  • 28 września 2018 r. godz. 10:00-12:00

U źródeł odrodzonych polskich granic – polityków i geografów starania o zarysowanie przestrzennej wizji oczekiwanej niepodległości – prof. Grzegorz Strauchold – polski historyk, specjalizujący się w geografii historycznej, historii myśli politycznej, historii najnowszej, historii ziem odzyskanych po 1945 roku oraz regionalistyce; nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Wrocławskim.

  • 18 października 2018 r. godz. 10.00 – 12.00

Sprawa polska w trakcie Wielkiej Wojny i Kongresu Pokojowego – dylematy i wybory czołowych polskich polityków i praktyków – prof. Grzegorz Strauchold

  • 23 listopada 2018 r. godz. 10.00 – 12.00

Polska nareszcie niepodległa – wizje i następstwa w gestach, słowach i czynach elit niepodległościowych na niwie życia codziennego – prof. Joanna Nowosielska-Sobel  – polska historyk specjalizująca się w historii najnowszej Polski i powszechnej, historii Śląska i Prus; nauczyciel akademicki związana z Uniwersytetem Wrocławskim.

 

Miejsce wykładów:

Sala widowiskowa Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy


strona główna