REKRUTACJA NA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W PCEIK

Rozpoczęła się już rekrutacja do kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży na nowy rok szkolny 2018/2019.  Na wychowanków czekają miejsca w pracowniach: tanecznej, plastycznej, ceramicznej, wokalnej, instrumentalnej, teatralnej, szachowej i in.

Przyjmujemy zarówno deklaracje o kontynuacji uczęszczania na zajęcia od naszych stałych  wychowanków, jak również wnioski od nowych uczestników.

Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie ( 71 314 01 72 ).

Rodzice dokonują zapisów dziecka osobiście (kandydaci pełnoletni samodzielnie) w godzinach pracy PCEiK od poniedziałku do piątku. Zapraszamy.


strona główna