Zapraszamy na szkolenie nt. Nauka programowania w dalszych klasach szkoły podstawowej – 14.03.2018 r.

Zapraszamy na szkolenie organizowane przez Szkołę Podstawową  im. Jerzego Badury w Międzyborzu w dniu 14 marca 2018 r.  nt. 

Nauka programowania w dalszych klasach szkoły podstawowej

Czyli co po Scratchu?  Jak przejść z programowania blokowego na pisanie kodu?

Ostatnie lata to niebywały rozwój mody na naukę programowania wśród dzieci i związane z nauką programowania zmiany w podstawie programowej. Na rynku edukacyjnym pojawiło się dużo narzędzi przeznaczonych dla edukacji wczesnoszkolnej, robotów i gier, które pozwalają uczyć podstawowych konceptów programowania poprzez zabawę. Nieustającą popularnością cieszy się również Scratch, który dla większości dzieci na całym świecie jest obecnie pierwszym środowiskiem do programowania.

Mniej uwagi poświęca się kolejnemu etapowi edukacji, podczas którego z czystej zabawy próbujemy przejść na rozwiązywanie konkretnych problemów takich jak stworzenie strony internetowej, zaprojektowanie elektronicznego urządzenia czy napisanie aplikacji mobilnej. W ramach szkolenia uczestnicy poznają możliwości środowiska LOFI Blocks (www.lofiblocks.com), które może stanowić rozwinięcie nauki kodowania w Scratchu i sposób na przejście z programowania blokowego do pisania kodu. LOFI Blocks to darmowa aplikacja do nauki programowania, dostępna w wersji online na komputerach stacjonarnych oraz na urządzeniach mobilnych (Android, iOS). Sprawdzimy m.in. jak przy pomocy LOFI Blocks można uczyć programowania poprzez:

– Rysowanie

– Tworzenie muzyki

– Naukę języków obcych

– Robotykę i mechatronikę w oparciu o Arduino i zestawy LOFI robot

 

Miejsce szkolenia: Szkoła Podstawowa  im. Jerzego Badury w Międzyborzu ul. Wrocławska 6-6A,

Termin szkolenia: 14.03.2018 r. godzina 9.00-12.00,

Uczestnicy:  nauczyciele informatyki, techniki oraz inni zainteresowani uczący w klasach IVSP – III Gim.

Szkolenie  prowadzi: Maciej Wojnicki- kierownik LOFI Robotów

 

Szkolenie  dla uczestników  jest nieodpłatne

Informacje i zapisy w  sekretariacie  szkoły

tel.  627856910


strona główna