Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy  jest organizatorem III Powiatowej Konferencji Inaugurującej rok szkolny 2017/2018. Wydarzenie, o którym mowa,  odbędzie się 7 września br. o godzinie 14.00 w sali gimnastycznej II LO w Oleśnicy.  Temat przewodni konferencji „Nowoczesna Edukacja” będzie realizowany przez edukatora Pana Romana Lorensa oraz przedstawicieli firm Microsoft Sp. z o.o. oraz Little Bits. Gośćmi będą również przedstawiciele wydawnictw m. in.  Nowa Era, GWO, WSiP.

Istotnym punktem przedsięwzięcia będzie prezentacja oferty  edukacyjnej na rok szkolnego 2017/2018, adresowanej do nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i uczniów szkół wszystkich poziomów edukacyjnych i placówek oświatowych powiatu.

Intencją i celem organizatorów  wydarzenia jest wymiana doświadczeń między uczestnikami  proponowanych form doskonalenia, a także  integracja środowiska nauczycielskiego.

Na  konsultacjach grupowych realizowanych tuż po oficjalnej części Konferencji zainteresowani nauczyciele zostaną zapoznani z różnymi formami doskonalenia  zawodowego oraz tematyką zagadnień realizowanych w ramach całorocznych konsultacji z naszymi konsultantami i doradcami.  Ustalona zostanie treść i zakres pracy poszczególnych sieci współpracy i samokształcenia.

W związku z powyższym zapraszam  do udziału w Konferencji.

Szczegółowy program konferencji:

Konferencja – program szczegółowy


strona główna