IV Powiatowy Konkurs Wiedzy Psychologicznej – jego uczestnicy i laureaci

W dniach 25 i 26 kwietnia 2017 r. w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy odbył się IV Powiatowy Konkurs Wiedzy Psychologicznej.
Konkurs organizuje PCEiK w Oleśnicy we współpracy z Uniwersytetem SWPS we Wrocławiu i I LO w Oleśnicy.
Uniwersytet SWPS we Wrocławiu od I edycji konkursu reprezentuje psycholog, Pani Iga Lewicka. Pani Iga Lewicka jest członkiem jury i osobą przygotowującą dyplomy i nagrody dla uczestników konkursu. Autorem pytań czwartej edycji konkursu jest mgr Jakub Kuś – doktorant i wykładowca Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu.


Od początku współorganizatorem Powiatowego Konkursu Wiedzy Psychologicznej jest Pani Katarzyna Wyżyn, pedagog szkolny w I LO w Oleśnicy. Pani Katarzyna Wyżyn jest  pomysłodawczynią Konkursu oraz członkiem jury.
Przedstawicielem Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy jest Pani Ryszarda Wiśniewska-Paluch, konsultant ds. psychoedukacji, profilaktyki i wspierania uzdolnień, odpowiedzialna za organizację konkursu oraz członek jury.
Tematyka tegorocznej edycji dotyczyła zagadnień z obszaru:  konformizmu, spostrzegania społecznego, uprzedzeń, stereotypów, emocji oraz psychologii reklamy.
Konkurs obejmuje dwie kategorie wiekowe, adresowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Dnia 25 kwietnia 2017 r. do konkursu  przystąpiło 7 dwuosobowych drużyn z gimnazjów z powiatu oleśnickiego:
Gimnazjum Nr I w Oleśnicy reprezentowały dwa zespoły –  Oliwia Brożek i  Agata Płażewska oraz Wiktoria Ruszel i Alicja Witek. Opiekun uczniów- Pani Małgorzata Bazan.
Gimnazjum Gminne w Dobroszycach reprezentowały dwa zespoły –  Zuzanna Soja i Wiktoria Kapela oraz Julia Pietraszko i Julia Sikora. Opiekun- Pani Jadwiga Łukasiewicz.
Gimnazjum Nr 2 im. Armii Krajowej w Oleśnicy reprezentowały również dwa zespoły – Nicola Szylle i Klaudia Fryzowska oraz Wiktoria Majewska i Weronika Polak. Opiekunowie- Panie  Beata Rubaszewska i Barbara Zdyb.
Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Twardogórze reprezentował jeden zespół – Julia Szydełko i Damian Szuster. Opiekun-Pani Anna Wolf.
Gimnazjaliści wykazali się bardzo dużą wiedzą  z zakresu podanej literatury a  przedstawione w drugiej części konkursu prezentacje były dopełnieniem ich ogromnego zaangażowania w przedsięwzięcie.
I miejsce zajęły Nicola Szylle i Klaudia Fryzowska –  uczennice z Gimnazjum Nr 2  im. Armii Krajowej w Oleśnicy
II miejsce należy do Julii Pietraszko i Julii Sikory – uczennic z Gimnazjum Gminnego w Dobroszycach.
III miejsce uzyskali Julia Szydełko i Damian Szuster –  reprezentanci Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Twardogórze .
Zespoły ze szkół ponadgimnazjalnych zmierzyły się 26.04.2017 r.
Do konkursu zgłosiło się 8 zespołów z następujących szkół:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie – reprezentowany przez dwa zespoły: Natalia Kuś i Aurelia Bryłka oraz Faustyna Kłobucka i Żaneta Walczak. Opiekun uczennic –  Pani Beata Warszewska.
I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy również reprezentowały dwa zespoły – Wiktoria Wrońska i Paulina Jelonek oraz Patrycja Ziółkowska i Kornelia Powąska.  Opiekun – Pani Marta Faiga.
II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy reprezentowały uczennice  -Roksana Drabent i Sylwia Jarząbek. Opiekun -Pani Marta Wójcik.
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie i uczennice – Renata Kubacka i Kornelia Żuberek. Opiekun-  Pani Anna Ćwiertnia.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalny im. Orła Białego w Międzyborzu reprezentowały dwa zespoły – Jessica Śliwińska i Izabela Woźniak oraz Hubert Masłowski i Jan Radomski. Opiekun – Pani Ewa Sługocka.
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych podobnie jak ich młodsi koledzy zmierzyli się z testem wiedzy i przygotowali prezentacje z zakresu podanej w regulaminie literatury.
Zwycięzcami w kategorii uczniów szkół ponadgimnazjalnych zostały Wiktoria Wrońska i Paulina Jelonek –  uczennice z I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy.
Jury przyznało dwa drugie miejsca a przypadły one Natalii Kuś i  Aurelii Bryłce z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie oraz Patrycji  Ziółkowskiej i Kornelii Powąsce z I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy.
Trzecie miejsce zajęły uczennice Renata Kubacka i Kornelia Żuberek z Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie.  Laureaci otrzymają nagrody na corocznej Gali Konkursów PCEiK, na którą zostali już zaproszeni przez dyrektor PCEiK Panią Grażynę Dłubakowską.
Organizatorzy konkursu serdecznie gratulują i dziękują wszystkim uczestnikom i ich opiekunom.


strona główna