Teologiczna Akademia Młodych

2 lutego w Powiatowym Centrum Kultury i Edukacji w Oleśnicy  pomiędzy Grażyną Dłubakowską, dyrektorem Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy a ks. prof. dr. hab. Włodzimierzem Wołyńcem, rektorem Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu zostało podpisane porozumienie  dotyczące Teologicznej Akademii Młodych. W wydarzeniu uczestniczyli  samorządowcy i dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych z powiatu.

Jest to projekt skierowany do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych. W pilotażowej edycji zaproszona do niego została młodzież z powiatu oleśnickiego. Spotkania odbywać się będą w Oleśnicy i Sycowie.  Wykład inauguracyjny w dniu 22  marca poprowadził Szymon Hołownia.  Dotyczył on  dylematów życiowych młodego człowieka „Bóg, kasa czy rock and roll?”.  Wśród tematów TAM-u będą także m.in. „Czy świat został naprawdę stworzony w siedem dni?”, „Czy uczeń może zrozumieć nauczyciela, a chłopak dziewczynę, czyli dlaczego mówimy do siebie czterema językami” oraz „Czy Kościół skończy jak Titanic?”. Do tego zaplanowano międzyreligijne spotkanie z przedstawicielami wrocławskiej społeczności muzułmańskiej i gminy żydowskiej. Każde spotkanie będzie połączone z możliwością zadawania pytań przez jego uczestników oraz zabrania głosu w dyskusji na omawiane tematy.

 

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem działań projektowych.

Harmonogram


strona główna