Zapraszamy na spotkanie „Przy małej czarnej o …”

Zapraszamy

nauczycieli przedmiotów humanistycznych, artystycznych, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawców, a zwłaszcza tych, którzy  poszukują sposobów na aktywizację uczniów

na spotkanie  pt.

„Przy małej czarnej o …byciu na niby i na poważnie,  czyli o uczniach w teatrze”

w dniu  1 lutego 2017 r. , o godz. 17.00

Uczestnicy spotkania:

·         wymienią się doświadczeniami zawodowymi,

·         dyskutują na temat miejsca edukacji teatralnej i ekspresji twórczej w nauczaniu języka polskiego- ocena ofert spektakli dla dzieci i młodzieży,

·         są świadomi, że teatr i zabawy teatralne są formą  kształcenia  wrażliwości i rozwijania wyobraźni,

·         inspirowani są do posługiwania się technikami teatralnymi w celu poznania dziecka.

Animatorki spotkania:

JOANNA  SZCZEGODZIŃSKA

Temat: „Przerzucanie mostów”.                                                               

                 Między sceną a widownią. 

MARZENNA  ŚLIWKA

Temat:   Teatr codzienny.

 
Informacje dotyczące Animatorek oraz idei spotkań nauczycieli  zamieszczone są na stronie PCEiK  w zakładce:

„Przy małej czarnej o… nauczycielach i dla nauczycieli”

Relacja ze spotkania będzie zamieszczana na stronie internetowej PCEiK w Oleśnicy oraz w publikacji podsumowującej cały cykl (wydanej w czerwcu 2017r.).

Spotkania z cyklu „Przy małej czarnej o …” są bezpłatne dla nauczycieli ze wszystkich placówek oświatowych  z całego Powiatu Oleśnickiego.

Zgłoszenia telefoniczne pod numerem: 71 314 01 72


strona główna