WKRÓTCE SPOTKANIE ORGANIZACYJNE W RAMACH OLEŚNICKIEJ NOCY Z PRZYRODĄ

Z a p r a s z a m y

zainteresowanych organizacją działania dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz koordynatorów z ramienia szkoły na spotkanie:

Organizacja „Nocy z przyrodą” w Powiecie Oleśnickim
na wszystkich etapach edukacyjnych.

Termin: 16 listopada 2016 r. o godzinie: 12.00

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne

Osoby prowadzące: dr Józef Krawczyk, Pełnomocnik Dziekana ds. działań edukacyjnych i promocji Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz doktoranci i studenci.

Cele:
Ustalenie planu działań związanych z organizacją „Nocy z Przyrodą” w Powiecie Oleśnickim na każdym poziomie edukacyjnym.

Zagadnienia:
Ustalenie zasad wyboru szkół współorganizujących akcję.
Ustalenie terminarza działań.
Ustalenie zasad rekrutacji uczestników akcji na poszczególnych etapach edukacyjnych.
Deklaracja uczestnictwa w „Nocy z Przyrodą”.

Osoby zainteresowane udziałem w formie doskonalenia prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 10.11.2016 r. Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez wypełnienie formularza (załączonego do zaproszenia) i przesłanie go pocztą mailową do PCEiK. Ponadto przyjmujemy telefoniczne zgłoszenia na szkolenia. W przypadku korzystania z kontaktu telefonicznego konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszenia w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny


strona główna