Wyniki XIV Powiatowego Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej