Ogólnopolski Tydzień Kariery

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Oleśnicy jest organizatorem Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, działania inicjowanego przez Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej.

17 października 2016 r. w Zamku Książąt Oleśnickich Wicestarosta Oleśnicki Piotr Karasek zainaugurował VIII Ogólnopolski Tydzień Kariery w Powiecie Oleśnickim. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Zostań autorem własnej kariery”.

W programie znalazł się ciekawy wykład inauguracyjny Pani dr Joanny Minty  Od aktora do autora-różne oblicza kariery.

Swoją pasją i sukcesami w karierze sportowej podzielił się Pan Wojciech Bartnik obecnie wiceprzewodniczący Rady Miasta Oleśnica. Inspirującą wizję budowania kariery i odnoszenia sukcesów przedstawił słuchaczom Pan Adam Stawowy , zaproszony przez Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy. Adresaci i docelowi odbiorcy OTK zainteresowani profesjonalnym wsparciem w planowaniu dalszej edukacji, zawodu, pracy, kariery z zainteresowaniem wysłuchali powyższych wystąpień

W kolejnych dniach w PCEiKu gościć będziemy maturzystów i gimnazjalistów którzy uczestniczyć będą w wykładach i warsztatach.

Zapraszamy do zapoznania się z programem.

OTK w PCEiK w Oleśnicy:

18 października 2016 r. godz. 10.00 do godz. 13.00

  • Wykład na temat: „Następny przystanek: świat. Projekty międzynarodowe szansą na rozwój osobisty”  Karolina Kania; etnolożka, trenerka edukacji międzykulturowej, wolontariuszka w organizacji AFS; absolwentka Uniwersytetu Śląskiego oraz École des hautes études en sciences sociales w Paryżu, obecnie doktorantka na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW oraz w Institut de Recherche Interdisciplinaire sur les enjeux Sociaux EHESS, Paryż (aula PCEiK- dla wszystkich uczestników).
  • Warsztaty -„Efektywne zarządzanie czasem”– Anna Bróż – studentka V roku psychologii biznesu na wrocławskim wydziale Uniwersytetu SWPS. Interesuje się psychologią społeczną, a zwłaszcza zagadnieniami aktywności obywatelskiej oraz tym, jak człowiek i miasto wpływają na siebie wzajemnie. Jako instruktorka ZHP od czterech lat kształci i przygotowuje młodych ludzi do roli wolontariusza i lidera. W ramach Strefy Młodzieży prowadzi m.in. spotkania dotyczące rozwiązywania konfliktów, ponieważ wierzy, że poprzez współpracę możemy uczynić świat lepszym miejscem (sala nr 28 – dla grupy I LO).
  • Warsztaty -„Efektywne zarządzanie czasem” – Piotr Grzelak – student IV roku psychologii na wrocławskim wydziale Uniwersytetu SWPS. Ukierunkowany na szeroko pojęty rozwój osobisty, w przyszłości zamierza pomagać ludziom, wykorzystując połączenie zarówno psychologii klinicznej jak i biznesu. W wolnym czasie przełamuje wewnętrzne bariery w sali treningowej, co wzmacnia jego motywację do działania (sala nr 23 – dla grupy II LO).
  • Warsztaty -„Efektywne zarządzanie czasem„- Mateusz Kaszkowiak –dyrektor Okręgu OVC Allfinanz Polska (sala nr 35 dla uczniów technikum).

19 października 2016 r. godz. 10.00 do godz. 13.00

Prowadzący: Przedstawiciele Krakowskiego Stowarzyszenia Wiosna

  • Wykład na temat: „Jaki wpływ na budowanie kariery edukacyjno – zawodowej ma udział w projektach, wymianach i wolontariacie” (aula PCEiK- dla wszystkich uczestników)
  • Warsztaty -„Kuźnia menedżerów „  (sala nr 28 –dla grupy Gimnazjum nr 1)
  • Warsztaty -„Kuźnia menedżerów ” (sala nr 23–dla grupy Gimnazjum nr 2)
  • Warsztaty -„Kuźnia menedżerów ” (sala nr 35 dla uczniów Gimnazjum nr 3)

Koordynator projektu:

Wioletta Leśniowska – doradca zawodowy/coach w PCEiK  wlesniowska@pceik.pl


strona główna