Zaproszenie na II Powiatową Konferencję Inaugurującą rok szkolny 2016/2017

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy  jest organizatorem II Powiatowej Konferencji Inaugurującej rok szkolny 2016/2017.

Wydarzenie odbędzie się  8 września br. o godzinie 14.00 w sali gimnastycznej II LO w Oleśnicy.

Gość Konferencji – Pani Iwona Haba –  przedstawi rozważania na temat „Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości”.

Istotnym punktem przedsięwzięcia będzie prezentacja oferty  edukacyjnej na rok szk. 2016/2017, adresowanej do nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i uczniów szkół wszystkich poziomów edukacyjnych  i placówek oświatowych powiatu. Przedstawiony będzie całoroczny kalendarz konkursów, imprez edukacyjnych  oraz pełna oferta zajęć pozalekcyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży. Dyrektorom szkół, przedszkoli  i innych placówek oświatowych zostanie przekazany Informator PCEiK na rok szk. 2016/2017, Kalendarz Działań Edukacyjnych, Katalog Studiów Podyplomowych wydany przez Wyższą Szkołę Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie.

Na  konsultacjach grupowych realizowanych tuż po oficjalnej części Konferencji zainteresowani nauczyciele zostaną zapoznani z różnymi formami doskonalenia  zawodowego oraz tematyką zagadnień realizowanych w ramach całorocznych konsultacji z naszymi konsultantami i doradcami.  Ustalona zostanie treść i zakres pracy poszczególnych sieci współpracy i samokształcenia.

Intencją i celem organizatorów  wydarzenia jest wymiana doświadczeń między uczestnikami  proponowanych form doskonalenia, a także  integracja środowiska nauczycielskiego. 

 

 Szczegółowy program konferencji:

1.  Wykład wprowadzający  14.00 – 16.00 – część oficjalna konferencji – sala gimnastyczna II LO

2. Konsultacje grupowe dla nauczycieli 16.15 – 18.00  – sale dydaktyczne PCEiK oraz II LO

     Program konferencji

 

 


strona główna