Zapraszamy na wystawę

S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y   n a   w y s t a w ę:

ROK 2016

ROKIEM HENRYKA SIENKIEWICZA

Ekspozycję można obejrzeć w Czytelni  Biblioteki Pedagogicznej w Oleśnicy

od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00


strona główna