XIV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Gospodarce

„Marketing w praktyce”

11 kwietnia br. pod hasłem „Działalność marketingowa przedsiębiorstwa” odbyła się kolejna edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy o Gospodarce. Gościem honorowym i zarazem jurorem był Mateusz Rak, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

W szranki stanęły trzyosobowe drużyny ze szkół powiatu oleśnickiego: ZSP Twardogóra, ZSP Oleśnica, ZSP Syców, I LO i II LO z Oleśnicy. W pierwszej części konkursu uczniowie rozwiązywali test z ogólnej wiedzy ekonomicznej, która jest niezbędna w życiu każdego człowieka. Druga część konkursu miała charakter praktyczny i polegała na wykonaniu wybranych elementów biznesplanu nowopowstałej działalności gospodarczej z sektora usług.

Uczniowie także wnikliwie analizowali mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia jakie mogą napotkać w związku z wejściem na konkurencyjny rynek. Efektem finalnym każdego zespołu była prezentacja wytworów swojej pracy przed komisją konkursową. Emocje wśród uczestników konkursu były ogromne ze względu na obecność  pracownika naukowego WSB we Wrocławiu, który na co dzień prowadzi zajęcia ze studentami dotyczące szeroko rozumianego marketingu. Wiedza teoretyczna staje się bezużyteczna, jeśli  młody człowiek nie nabędzie umiejętności jej stosowania dla racjonalnego przekształcania rzeczywistości.

Tegoroczna edycja Konkursu Wiedzy o Gospodarce jest przykładem praktycznego wykorzystania  wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy teoretycznej oraz zastosowania jej w aktywności społeczno-gospodarczej.

Konkurs przygotowała oraz przeprowadziła Anna Kocik doradca ds. szkolnictwa zawodowego PCEiK.


strona główna