Doskonalenie zawodowe nauczycieli głównym zadaniem PCEiK

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy przygotowuje dla nauczycieli zróżnicowaną ofertę edukacyjną. Dowodem na to są przeprowadzone szkolenia, warsztaty, seminaria, rady pedagogiczne, działania sieci współpracy i samokształcenia, konferencje i uroczystości. W okresie od 1 września 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. zorganizowano 341 form doskonalenia, które wynikały z potrzeb rozwojowych osób i instytucji korzystających z oferty PCEiK w Oleśnicy. Liczba nauczycieli uczestniczących w powyższych formach wynosi 3715 osób. Nauczyciele uczestniczący w tych szkoleniach mogli nabyć umiejętności wzbogacające ich warsztat pracy. Poniżej wspomniane są działania PCEiK zrealizowane w ostatnim okresie.


Pan dr Józef Krawczyk, pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego i konsultant PCEiK, przedstawił podstawy tutoringu jako innowacyjnej i skutecznej metody pracy z uczniem. Na szkoleniu omówił zagadnienia dotyczące tutoringu jako relacji i procesu, traktowania nauczyciela jako lidera, i wreszcie zastosowania tutoringu w szkole. Wykład prowadzony przez Panią Blandynę Rosół-Niemirowską, konsultanta PCEiK przybliżył słuchaczom historię, tradycje i obyczaje Ormian w Rzeczpospolitej. Ciekawe wiadomości, zdjęcia i degustacja przysmaków przywiezionych z Armenii pozwoliły uczestnikom lepiej zrozumieć powiedzenie: „Ormianin to dwa razy Polak”. Origami może być wszechstronnie wykorzystywane w dydaktyce matematyki. Przekonali się o tym nauczyciele uczestniczący w warsztatach prowadzonych przez Panią Sylwię Szczęsną-Cichoń, która jest instruktorem orgiami i sędzią głównym ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego Origami „Żuraw”. Uczestnicy warsztatów poznali m.in. podstawy czytania i rysowania diagramów i siatek zagięć oraz składania sześcianu na kilka sposobów. Pani Anna Abramczyk, metodyk j. niemieckiego przy WCDN, wprowadziła nauczycieli języków obcych w problematykę zagadnień związanych z ocenianiem kształtującym. Nauczyciele często napotykają na trudności związane z procesem indywidualizacji pracy w grupach klasowych, w których funkcjonują uczniowie o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. Praktyczne sposoby radzenia sobie z nauczaniem wielopoziomowym przećwiczyła z nauczycielami dr Lidia Sikora, konsultant PCEiK. W ramach trwającego właśnie kursu doskonalącego pt. „Droga do spektaklu”, prowadzonego przez Panią Marzannę Śliwkę, instruktorkę warsztatów teatralnych, nauczycielkę języka polskiego i zajęć artystycznych, nauczyciele doskonalą umiejętność integrowania grupy dziecięcej lub młodzieżowej, poznają kolejne etapy budowania szkolnego/amatorskiego przedstawienia teatralnego, i rozwijają własną kreatywność.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli do zapoznania się z naszą ofertą zaplanowaną na najbliższe miesiące.


strona główna