Zaproszenie na warsztaty ceramiczne dla dorosłych

PLAKAT

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH CERAMICZNYCH DLA DOROSŁYCH

JAKO NAJLEPSZEJ FORMIE ROZWOJU KREATYWNOŚCI  I  RELAKSACJI

 Warsztaty ceramiczne – Od plastra gliny do formy rzeźbiarskiej użytkowej.

Adresaci warsztatów : nauczyciele, pracownicy administracyjni  i obsługi z placówek oświatowych  z powiatu oleśnickiego, rodzice uczestników zajęć w PCEiK, ….

Osoba prowadząca warsztaty

Kamilla Kasprzak– mgr sztuki

ASP we Wrocławiu Wydział Ceramiki i Szkła

nauczyciel dyplomowany, instruktor w PCEiK

 

Zajęcia odbywają się w PCEiK w Oleśnicy w pracowni ceramicznej

Czas trwania  – 2 godz. zegarowe – raz w tygodniu, w środę  18.00 – 20.00

Cena za 4 spotkania  – 100 zł/os, zapewniam materiały: masy ceramiczne, szkliwa oraz wypał

Zapisy na zajęcia – Kamilla Kasprzak,  tel. 607 394 620

e-mail:   kamillamaciej@wp.pl                 zapisy do 31.10.2015

 

Cele główne zajęć:

Umiejętność zaprojektowania i wykonania prac glinianych, szkliwionych różnymi metodami kształtowania używanymi w ceramice.

Cele szczegółowe:

 

Uczestnik:

– zapoznaje się z wyrobami ceramicznymi, które inspirowane są sztuką współczesną użytkową;

– poznaje podstawy ceramiki artystycznej oraz podstawowych rodzajów i cech materiałów (glin, szkliw) wykorzystywanych podczas pracy;

– poznaje i organizuje warsztat pracy w glinie;

– projektuje formy naczyń użytkowych i form rzeźbiarskich;

– formuje naczynie metodą ręczną- lepienie z wałeczków gliny;

– dobiera i wykorzystuje odpowiednie metody zdobienia, szkliwienia;

– zna metodę odciskania w formach gipsowych naczynia;

– kształtuje płaskorzeźbę;

– formuje formę rzeźbiarską;

 

Zagadnienia:

– możliwość wykorzystania techniki w całości lub części podczas zajęć z podopiecznymi lub jako twórczości własnej;

– poprawa i rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji oko-ręka;

– rozbudzanie zainteresowania sztuką i rozwój kreatywności oraz twórczego myślenia;

– rozwijanie umiejętności technologicznych- poznanie i doskonalenie warsztatu ceramicznego;

– obniżenie poziomu stresu i ukierunkowanie rozładowywania nagromadzonych napięć;

– relaks i twórcze spędzanie wolnego czasu;

– utrwalenie pozytywnej samooceny i rozwijanie współpracy w grupie;

 

Metody pracy:

Pokaz, obserwacja, ćwiczenia, działania praktyczne, praca indywidualna.

 

Materiały w formie papierowej ok. 5 stron na jednego uczestnika

 

Bibliografia

– „Techniki ceramiki artystycznej” P. Rada

– „Podręczni ceramika” Steve Mattison

Kamilla Kasprzak

 

 

 


strona główna