3 OLEŚNICKA NOC Z PRZYRODĄ – dla szkół podstawowych – za nami Szkoła Podstawowa nr 6 w Oleśnicy 22.05.2015 r.

Oleśnicka Noc z Przyrodą

Z myślą o uczniach szkół gimnazjalnych powiatu oleśnickiego
22 maja 2015 r. została przeprowadzona Oleśnicka Noc z Przyrodą zorganizowana przez Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy, Szkołę Podstawową nr 6 w Oleśnicy oraz Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Projekt koordynował dr Józef Krawczyk przy współpracy z dr Martą Migocką-Patrzałek oraz pracownicy naukowi Uniwersytetu Wrocławskiego.


Uroczystego otwarcia przedsięwzięcia edukacyjnego dokonały panie Grażyna Dłubakowska, dyrektor PCEiK oraz Jadwiga Wieczorek, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Oleśnicy. Podczas inauguracji projektu podziękowania dla wykładowców Uniwersytetu Wrocławskiego, nauczycieli i pracowników współorganizujących ONzP z ramienia Szkoły Podstawowej nr 6 w Oleśnicy oraz nauczycieli i uczniów uczestniczących w działaniu edukacyjnym wręczyły panie Grażyna Dłubakowska, dyrektor PCEiK oraz Jadwiga Wieczorek, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Oleśnicy.
Zajęcia prowadzili pracownicy, doktoranci i studenci zrzeszeni w Kołach Naukowych Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W murach Szkoły Podstawowej nr 6 – zajęcia prowadzono w 18 pracowniach przyrodniczych. Nad grupami uczestników czuwali przewodnicy, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 w Oleśnicy. Tematyka zajęć obejmowała rozmaite zagadnienia biologiczne – można było odkrywać „Świat owadów” , posłuchać o „Inteligencji i pamięci u ryb” , zobaczyć pod mikroskopem „Kolorowe bakterie” czy brać udział w eksperymentach podczas zajęć „Science of kitchen”.
Nas, organizatorów ONzP, bardzo cieszy fakt, że z zaproszenia skorzystały 23 szkoły podstawowe z powiatu oleśnickiego, łącznie 450 uczniów. Zajęcia przygotowane merytorycznie i metodycznie przez pracowników naukowych i studentów, odpowiednio dostosowane do możliwości percepcyjnych uczniów, z pewnością przyczyniły się do rozwoju zainteresowań naukami przyrodniczymi, o czym przekonali nas sami uczniowie wyrażający chęć uczestniczenia w kolejnej edycji Oleśnickiej Nocy z Przyrodą.

 

 


strona główna