XVII Turniej Tańca o Puchar Starosty

18 kwietnia 2015 r. w hali sportowej MOKiS Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury zorganizowało XVII Turniej Tańca o Puchar Starosty Oleśnickiego.
Wśród zaproszonych gości byli Starosta Oleśnicki – Artur Noworyta i Burmistrz Oleśnicy – Michał Kołaciński.
Dyrektor PCEiK Pani Grażyna Dłubakowska przywitała uczestników turnieju i zaproszonych gości, poprosiła Starostę o uroczyste otwarcie XVII Turnieju Tańca o Puchar Starosty Oleśnickiego.


Turniej ten cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział 597 tancerzy z 16 placówek oświatowych i szkół tańca. Przeważającą liczbę – 460 – stanowili tancerze reprezentujący oleśnickie środowiska taneczne: JAST MOKiS Oleśnica – 201 tancerzy, Szkoła Tańca ARKO w Oleśnicy – 48 tancerzy, SEVEN DANCE w Oleśnicy – 25 tancerzy, PCEiK w Oleśnicy – 145 tancerzy, SP nr 2 w Oleśnicy -24 tancerzy, Gimnazjum nr 1 – 5 tancerzy , Gimnazjum nr 3 – 2 tancerzy i z II LO w Oleśnicy – 10 tancerzy.
Podczas przerwy w Turnieju, zaprezentował swoje umiejętności instruktor tańca w PCEiK Michał Kalcowski – uczestnik Programu „You can dance”.
Turniej prowadziła Pani Mirosława Psujek.
Wyniki Turnieju są na stronie www.pceik.pl


strona główna