Zachęcamy do udziału w konkursie plastycznym

POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY – DZIAŁANIE W RAMACH I POWIATOWEGO FESTIWALU SZTUKI „Bądź Stwórcą – Puls przyrody i koloru”
dla dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 19 roku życia

„Czy fantastyczny kwiat może być żarłoczny”

ORGANIZATORZY :

• GALERIA 56 – Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy
• art. plast. Kamilla Kasprzak
• art. plast. Marzena Klimowicz

CELE KONKURSU
1. Popularyzowanie postaw społecznych, w oparciu o poszanowanie przyrody, z akcentem na rolę kwiatów w środowisku.
2. Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie różnorodnych prac plastycznych na określony temat.
3. Konkurs ma na celu wyłonienie prac, które najcelniej ukażą ideę konkursu, promocję sztuki dziecięcej oraz realizację pięknej idei wychowania przez sztukę i dla sztuki.

INFORMACJE O PRZEBIEGU KONKURSU

1. Wiek uczestników: od 4 do 19 lat (nie przyjmujemy prac zbiorowych).
2. Proponowane formy artystycznej wypowiedzi (techniki): rysunek, malarstwo, techniki graficzne, wylepianie plasteliną, kolaże, kolaże z elementów przestrzennych, techniki łączone, techniki własne.
3. Format: praca na tekturowym, twardym podłożu – kwadrat 20cmx20cm lub 25cmx25cm.
4. Prace powinny być opisane czytelnie: adres placówki/szkoły, imię i nazwisko oraz wiek autora pracy, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna artystycznego.
5. Termin przekazania prac konkursowych – do 17.04.2015 r.
6. Prace należy dostarczyć na adres:
PCEiK w Oleśnicy, 56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56;tel./fax. 71 314- 01- 72.
7. Nadesłane na konkurs prace stają się własnością organizatora i wchodzą w skład kolekcji Galerii 56. Nie przewidujemy zwrotów prac, również tych, które nie zakwalifikowały się do wystawy pokonkursowej. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do różnych form publikacji nadesłanych prac.
8. Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu dla potrzeb promocyjnych(zgodnie z Ustawą o Ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.).
9. Posiedzenie jury konkursowego dnia 20 kwietnia 2015 r.
10. Publikacja protokołu z posiedzenia jury konkursowego na stronie Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury: www.pceik.pl : 23 kwietnia 2015 r.

11. Wystawa i wręczenie nagród odbędzie się 25 kwietnia 2015 r. w czasie wydarzeń artystycznych – „ Przyjdź i zostaw swój kolor”, organizowanych w przestrzeni miejskiej, Oleśnica,
Plac Zwycięstwa, godz.14.00 – 16.00.

REGULAMIN KONKURSU

Kilka uwag o konkursie od organizatorów:

Magia roślin, magia kwiatów od zawsze towarzyszy człowiekowi w rozwoju. Od zawsze obecna, przewijająca się przez kolejne epoki przyjmowała symboliczne znaczenia. Kwiat – symbol tajemnicy, nadziei, niewinności, cnoty, szczęścia, bezpieczeństwa, miłosierdzia, radości, żałoby, smutku, zbrodni. Kwiat jest też symbolem centrum mistycznego, doskonałego piękna, logiki, symetrii; bezużytecznego piękna, kobiecego piękna, zła, szatana. Kwiat jako znak śmierci, przemijania.

KWIATY ŻARŁOCZNE, MAGICZNE STWORZENIA

Wielki Kwiat – mięsożerny kwiat, który próbował pożreć Polytheusa w bajce Mia i ja – fioletowy z niebieskimi pędami. Fantastyczne wizerunki kwiatów w animacjach i filmach – np. AVATAR. Owadożerne kwiaty.

 


strona główna