Spotkanie sieci ”Pozapedagogiczne obowiązki pracy dyrektora”

27 marca w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy odbyło się kolejne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia ”Pozapedagogiczne obowiązki pracy dyrektora”, które poprowadził p. Stanisław Szelewa. Tematem szkolenia było ”Zarządzanie nieruchomością szkolną”. Podczas spotkania omówione zostały następujące treści:

1. Miejsce właściciela i zarządcy w systemie prawa,

2. Dyrektor szkoła – zarządca nieruchomości – obowiązki wynikające z Prawa budowlanego,

3. Prowadzenie książki obiektu budowlanego,

4. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki przeznaczone na działalność w zakresie oświaty,

5. Obiekty szkolne jako miejsce pracy,

6. Przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej,

7. Bezpieczeństwo i higiena pracy w obiektach budowlanych,

8. Służby sanitarno-epidemiologiczne – podstawy działania, tryb pracy, zakres kontroli, odpowiedzialność dyrektora szkoły.


strona główna