Konsultacje sieci ”Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole”

Zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach na temat „Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wykorzystanie gier dydaktycznych”. Konsultacje odbędą się w dniu 20 kwietnia 2015 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy. Rozpoczęcie – godzina 15.00.Na konsultacjach planuję Państwu zaprezentować kilka praktycznych metod pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności pokazać sposoby wykorzystania gier.Bardzo proszę o potwierdzenie udziału w konsultacjach do dnia 10 kwietnia mailowo lub telefonicznie.

Ewa Perlik

Koordynator sieci współpracy i samokształcenia


strona główna