Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach warsztatowych

Temat: Zastosowanie choreoterapii (terapii tańcem)
w pracy z dziećmi i młodzieżą
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

zapraszamy:

nauczycieli i wychowawców pracujący z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną,
z zespołem Aspergera  oraz z dysharmoniami i opóźnieniami rozwojowymi, specjalistów szkolnych, specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych,
jak również inne osoby zainteresowane wykorzystaniem tańca i ruchu
przy muzyce w pracy z dziećmi i młodzieżą

Szczegóły

 


strona główna