DAWNIEJ NOC BIOLOGÓW, DZIŚ OLEŚNICKA NOC Z PRZYRODĄ.

Ważnym elementem edukacji jest wspieranie rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów każdego etapu kształcenia. Wpisując się w takie działania Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego będzie współorganizatorem III Oleśnickiej Nocy z Przyrodą. Upłynęły trzy lata od Uniwersyteckiej Nocy Biologów, w której wspólnie z uczniami uczestniczyły nauczycielki SP 6 w Oleśnicy, panie Bożena Pudlis i Janina Matuszak.

To Noc Biologów stała się inspiracją do zorganizowania I Oleśnickiej Nocy z Przyrodą właśnie w tej szkole. Dziś działanie edukacyjne jest powszechne nie tylko wśród uczniów szkół podstawowych, ale również gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu oleśnickiego.
Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy przy współpracy z przedstawicielami Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6, Gimnazjum nr 3 i II Liceum Ogólnokształcącym, koordynuje dr Józef Krawczyk oraz dr Marta Migocka-Patrzałek i dr Magdalena Dubińska-Magiera, na co dzień pracownicy naukowi Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. 19 lutego 2015 roku w PCEiK odbyło się pierwsze spotkanie nauczycieli przyrody, biologii, fizyki i chemii, zainteresowanych udziałem w tym wydarzeniu. Tematem przewodnim była organizacja Oleśnickiej Nocy z Przyrodą na wszystkich etapach kształcenia. Gospodarzami z ramienia placówek oświatowych powiatu oleśnickiego w bieżącym roku szkolnym będą:
II Liceum Ogólnokształcące – 10 kwietnia 2015 r. dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
Gimnazjum nr 3 – 15 maja 2015 r. dla uczniów gimnazjów,
SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 – 22 maja 2015 r. dla uczniów szkół podstawowych.
Już dziś zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu, które odbędzie się w PCEiK
5 marca 2015 r.o godzinie 17.00. Zostanie wówczas zaprezentowany program realizowanych zajęć, których podstawowym założeniem będzie rozbudzenie zainteresowań biologicznych oraz pasji w odkrywaniu i badaniu świata przyrody. Zajęcia przygotowane merytorycznie i metodycznie przez pracowników naukowych i studentów, odpowiednio dostosowane do możliwości percepcyjnych uczniów, z pewnością przyczynią się do rozwoju zainteresowań naukami przyrodniczymi.


strona główna