Styczniowe spotkania sieci współpracy i samokształcenia

POZAPEDAGOGICZNE OBOWIĄZKI PRACY DYREKTORA – 12.01.2015, godz. 10.00

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE – 12.01.2015, godz.14.30

DOŚWIADCZENIA I EKSPERYMENTY NA ZAJĘCIACH PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH – 13.01.2015, godz.15.00

JAK WSPIERAĆ UCZNIA W UCZENIU SIĘ MATEMATYKI? – 14.01.2015, godz.15.00

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANÓW I EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH – 15.01.2015, godz.15.00


strona główna