Spotkanie inauguracyjne

22.08.2014

W Starostwie Oleśnicy odbyło się spotkanie inauguracyjne dotyczące projektu ‘’Innowacyjny system wspomagania oświaty w powiecie oleśnickim’’. Uczestniczyli w nim Starosta Powiatu Oleśnicy: Zbigniew Potyrała, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu: Małgorzata Iwańska, dyrektor Zespołu Oświaty Samorządowej oraz kierownik projektu: Maria Susidko, Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji wraz z dyrektorami wybranych placówek. Podczas spotkania zaprezentowane zostały cele i ogólne założenia projektu, a także zadania projektowe, przebieg procesu doskonalenia nauczycieli oraz obowiązki Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji. Po zakończeniu części organizacyjnej odbyły się indywidualne spotkania dyrektorów ze Szkolnymi Organizatorami Rozwoju Edukacji.

Projekt „Innowacyjny system wspomagania oświaty w powiecie oleśnickim” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki.


strona główna