Przyrodnicze

1.  Powiatowy Konkurs Biologiczno-Chemiczny  „Organizm człowieka – chemiczne laboratorium i biologiczna fabryka”  dla szkół gimnazjalnych

Termin – 31 stycznia 2017 r. godz. 10.00

Regulamin

Załącznik – zakres materiału z biologii i chemii

Karta zgłoszeniowa


2. Konkurs  przyrodniczy „PTAKI   POLSKI” dla uczniów klas I-III i IV-VI szkół podstawowych

Termin –9 maja 2017 r. – uczniowie klas I-III 10.00

               10 maja 2017 r. uczniowie klas IV-VI godz. 10.00

Regulamin

Karta zgłoszeniowa

WYNIKI

klasy I-III

klasy IV-VI

 


strona główna