Kadra

Doradca metodyczny i szkolny doradca zawodowy PCEiK:

 

Anna Kocik – doradca ds. szkolnictwa zawodowego

termin konsultacji: każda środa miesiąca miesiąca godz. 15.00 – 16.00

kontakt: akocik@pceik.pl

 


 

Ryszarda Wiśniewska – Paluch – szkolny doradca zawodowy

termin konsultacji: każdy wtorek miesiąca godz. 8.00 – 11.45

 każda środa miesiąca godz. 13.00 – 18.00

 

kontakt: rpaluch@pceik.pl

 


Konsultanci PCEiK:

 

Maria Susidko – konsultant ds. zarządzania placówką oświatową

termin konsultacji: pierwszy wtorek miesiąca godz. 16:30 – 17:30

kontakt: msusidko@pceik.pl

 


 

Małgorzata Kozłowska – konsultant ds. edukacji regionalnej i patriotycznej

termin konsultacji: każda środa miesiąca godz. 16.00-17.00

kontakt: mkozlowska@pceik.pl

 


 

dr Lidia Sikora – konsultant ds. pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

termin konsultacji: druga środa miesiąca godz. 16.00-17.00

kontakt: lsikora@pceik.pl

 


 

 

Ryszarda Wiśniewska – Paluch – konsultant ds. psychoedukacji, profilaktyki i wspierania uzdolnień

termin konsultacji: ostatni poniedziałek miesiąca godz. 16.00-17.00

kontakt: rpaluch@pceik.pl

 


 

Małgorzata Kinstler – konsultant ds. awansu zawodowego

termin konsultacji: drugi wtorek miesiąca godz. 15.00 – 16.00 (obowiązują zapisy tel. 071 314 01 72)

kontakt: mkinstler@pceik.pl     

 


 

Mirosława Berezowska – konsultant ds. edukacji polonistycznej

termin konsultacji: pierwszy poniedziałek miesiąca godz. 14.00 – 15.00

kontakt: mberezowska@pceik.pl

 


 

Marta Richter – Lesicka– konsultant ds. edukacji języka angielskiego

termin konsultacji: druga środa miesiąca godz. 15.00 – 16.00

kontakt: mrichter@pceik.pl

 


 

Urszula Ewertowska – wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

termin konsultacji:  trzeci poniedziałek miesiąca godz. 16.00 – 17.00

 kontakt: uewertowska@pceik.pl

 


 

dr Józef Krawczyk  konsultant ds. edukacji przyrodniczej

termin konsultacji: drugi poniedziałek miesiąca godz. 17.00 – 18.00

kontakt: jkrawczyk@pceik.pl

 


 

Leszek Biegasik – konsultant ds. matematycznej

termin konsultacji: pierwszy wtorek miesiąca  godz. 17.00 – 18.00

kontakt: lbiegasik@pceik.pl

 


 

 

Stanisław Lota – konsultant ds. edukacji informatycznej

termin konsultacji: drugi czwartek miesiąca godz. 15.00 – 16.00

kontakt: slota@pceik.pl

 


 

 


strona główna