Kadra

Doradca metodyczny i szkolny doradca zawodowy PCEiK:

 

Anna Kocik – doradca ds. szkolnictwa zawodowego

termin konsultacji: każda środa miesiąca miesiąca godz. 15:00 – 16:00

kontakt: akocik@pceik.pl

 


 

Wioletta Leśniowska – szkolny doradca zawodowy/coach

termin konsultacji: każdy wtorek miesiąca godz. 13:30 – 16:30

kontakt: wlesniowska@pceik.pl

 


Konsultanci PCEiK:

 

Maria Susidko – konsultant ds. zarządzania placówką oświatową

termin konsultacji: pierwszy wtorek miesiąca godz. 16:30 – 17:30

kontakt: msusidko@pceik.pl

 


 

Małgorzata Kozłowska – konsultant ds. edukacji regionalnej i patriotycznej

termin konsultacji: każda środa miesiąca godz. 16.00-17.00

kontakt: mkozlowska@pceik.pl

 


 

Ryszarda Wiśniewska – Paluch – konsultant ds. psychoedukacji, profilaktyki i wspierania uzdolnień

termin konsultacji: pierwszy wtorek miesiąca godz. 16.00-17.00

kontakt: rpaluch@pceik.pl

 


 

Małgorzata Kinstler – konsultant ds. awansu zawodowego

termin konsultacji: drugi wtorek miesiąca godz. 15.00 – 16.00 (obowiązują zapisy tel. 071 314 01 72)

kontakt: mkinstler@pceik.pl     

 


 

Ewa Piątkowska – Mider – konsultant ds. nauczania języka niemieckiego

termin konsultacji: trzecia środa miesiąca godz. 14.30 – 15.30

kontakt: emider@pceik.pl

 


 

Marta Richter – Lesicka– konsultant ds. nauczania języka angielskiego

termin konsultacji: druga środa miesiąca godz. 15.00 – 16.00

kontakt: mrichter@pceik.pl

 


 

Mirosława Berezowska – konsultant ds. edukacji polonistycznej 

termin konsultacji: pierwszy poniedziałek miesiąca godz. 15.00 – 16:00

 kontakt: mberezowska@pceik.pl

 


 

Aleksandra Tunikowska  konsultant ds. pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

termin konsultacji: drugi wtorek miesiąca godz. 15.00 – 16.00

kontakt: atunikowska@pceik.pl

 


 

dr Elżbieta Kalinowska – konsultant ds. edukacji wspierającej nauczanie matematyki

termin konsultacji: druga środa miesiąca godz. 15.30 – 16.30

kontakt: elakalin@wp.pl

 


 

Justyna Wójcik – konsultant ds.  wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

termin konsultacji: trzeci poniedziałek miesiąca godz. 16.00 – 17.00

kontakt: jwojcik@pceik.pl

 


 

 


strona główna