Kadra

Anna Kocik – doradca metodyczny ds. szkolnictwa zawodowego

termin konsultacji: każda środa miesiąca godz. 13.00 – 14.00

kontakt: akocik@pceik.pl


Ryszarda Wiśniewska – Paluch – doradca metodyczny – doradztwo zawodowe

termin konsultacji:  każda środa miesiąca godz. 13.00 – 16.00, każdy czwartek miesiąca godz. 11.00 – 14.45

kontakt: rpaluch@pceik.pl


Ryszarda Wiśniewska – Paluch – konsultant ds. psychoedukacji, profilaktyki i wspierania uzdolnień

termin konsultacji: ostatnia środa miesiąca godz. 16.00-17.00

kontakt: rpaluch@pceik.pl


Katarzyna Przybycień – konsultant ds. edukacji języka obcego

termin konsultacji:

kontakt: kprzybycien@pceik.pl


Urszula Ewertowska – konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej

termin konsultacji:  trzeci poniedziałek miesiąca godz. 15.00 – 16.00

 kontakt: uewertowska@pceik.pl


Małgorzata Kinstler – konsultant ds. awansu zawodowego oraz wychowania przedszkolnego

termin konsultacji: według harmonogramu zamieszczonego na stronie (obowiązują zapisy tel. 071 314 01 72

kontakt: mkinstler@pceik.pl     


Agnieszka Ogiegło – konsultant ds. edukacji matematycznej

termin konsultacji: każdy poniedziałek miesiąca godz. 17.30

kontakt:  aogiegło@pceik.pl


dr Józef Krawczyk  konsultant ds. edukacji przyrodniczej

termin konsultacji: po uzgodnieniu terminu

kontakt: jkrawczyk@pceik.pl


Wiktor Szanin  – konsultant ds. edukacji informatycznej i technologii informacyjno-komunikacyjnej

termin konsultacji: po uzgodnieniu terminu

kontakt: wszanin@pceik.pl

 

 


strona główna