Kadra

Anna Kocik – doradca metodyczny ds. szkolnictwa zawodowego

termin konsultacji: każda środa miesiąca miesiąca godz. 15.30 – 16.30

kontakt: akocik@pceik.pl

 


dr Lidia Sikora – doradca metodyczny ds. pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

termin konsultacji: każda środa miesiąca godz. 14.30 – 15.30

kontakt: lsikora@pceik.pl

 


Ryszarda Wiśniewska – Paluch – doradca metodyczny  – doradztwo zawodowe

termin konsultacji: każdy wtorek miesiąca godz. 8.00 – 11.00

 każda środa miesiąca godz. 13.30 – 17.15

kontakt: rpaluch@pceik.pl

 


 Małgorzata Kozłowska – konsultant ds. edukacji regionalnej i patriotycznej

termin konsultacji: każda środa miesiąca godz. 17.00-18.00

kontakt: mkozlowska@pceik.pl

 


Joanna Szczegodzińska – konsultant ds. edukacji polonistycznej

termin konsultacji: druga środa miesiąca  godz. 15.30 – 16.30

kontakt: jszczegodzinska@pceik.pl

 


Ryszarda Wiśniewska – Paluch – konsultant ds. psychoedukacji, profilaktyki i wspierania uzdolnień

termin konsultacji: ostatni poniedziałek miesiąca godz. 16.00-17.00

kontakt: rpaluch@pceik.pl

 


Marta Richter – Lesicka– konsultant ds. edukacji języka angielskiego

termin konsultacji: drugi poniedziałek miesiąca godz. 15.30 – 16.30

kontakt: mrichter@pceik.pl

 


Urszula Ewertowska – konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej

termin konsultacji:  trzeci poniedziałek miesiąca godz. 15.00 – 16.00

 kontakt: uewertowska@pceik.pl

 


Małgorzata Kinstler – konsultant ds. awansu zawodowego oraz wychowania przedszkolnego

termin konsultacji: drugi wtorek miesiąca godz. 15.00 – 16.00 (obowiązują zapisy tel. 071 795 30 80)

kontakt: mkinstler@pceik.pl     

 


Joanna Palińska – konsultant ds. edukacji matematycznej

termin konsultacji: pierwsza środa miesiąca godz. 17.00 – 18.00 

kontakt:     jpalinska@pceik.pl

 


dr Józef Krawczyk  konsultant ds. edukacji przyrodniczej

termin konsultacji: pierwszy czwartek miesiąca godz. 16.00 – 17.00  (obowiązują zapisy tel. 071 795 30 80)

kontakt: jkrawczyk@pceik.pl

 


Stanisław Lota – konsultant ds. edukacji informatycznej

termin konsultacji: drugi poniedziałek miesiąca  godz. 15.00 – 16.00

kontakt: slota@pceik.pl

 


 

 


strona główna