Kursy doskonalące, warsztaty, spotkania sieci

Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego przez zainteresowanego uczestnika i przesłanie go pocztą mailową (e- mail: sekretariat@pceik.pl). Ponadto przyjmujemy  zgłoszenia telefoniczne 071 314 01 72 (w tym przypadku konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszenia w dniu szkolenia).

 Formularz zgłoszeniowy


UWAGA !

Dokonując zapisu na wybrane formy doskonalenia zawodowego należy jednoznacznie określić płatnika


SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

Zapraszamy na kolejne spotkanie:

Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli ds. Edukacji Wspierającej Nauczanie Matematyki 

Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy 

Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli ds. Edukacji Regionalnej i Patriotycznej 

Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języków Obcych 

Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych 

Sieci Współpracy i Samokształcenia Dyrektorów/Wicedyrektorów Szkół/Placówek Oświatowych 

Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej  koordynator sieci: Justyna Wójcik – 28 czerwca 2017 r.  godz.14.00,  Spotkanie podsumowujące.

Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Przedmiotów Artystycznych

Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Wychowawców  

Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Terapeutów 

Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych 


SZKOLENIA, KTÓRE ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE PO ZEBRANIU SIĘ GRUPY

W62 Media społecznościowe w edukacji – Stanisław Lota  Zaproszenie

W15 Opiekun stażu nauczyciela stażysty i kontraktowego – Małgorzata Kinstler  Zaproszenie

W60 Webquest i jego zastosowanie w edukacji – Stanisław Lota  Zaproszenie

W60 Wokół maski, kukły i pacynki, czyli różne twarze teatru – Marzenna Śliwka  Zaproszenie

Zmiany w prawie pracy – Ewa Kulig   Zaproszenie

W17 Dyrektor jako autor własnego rozwoju w procesie awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego – Małgorzata Kinstler    Zaproszenie

W63 Wideokonferencja i webinaria. Wideoblogi – Stanisław Lota  Zaproszenie

 W13 Nauczyciel mianowany jako autor własnego rozwoju w procesie awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego – Małgorzata Kinstler  Zaproszenie

W65 Programować każdy może – nauka kodowania  – Stanisław Lota

W73 Jestem trudny – przytul mnie holistycznie, czyli od widelca do długopisu – Joanna Mielnik (prowadząca), Justyna Wójcik (kierownik merytoryczny)  Zaproszenie


UWAGA! Prosimy o dokonywanie płatności za doskonalenie zawodowe nie wcześniej niż 30. dnia przed planowanym szkoleniem.

 

 


strona główna