Kursy doskonalące, warsztaty, spotkania sieci

Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego przez zainteresowanego uczestnika i przesłanie go pocztą mailową (e- mail: sekretariat@pceik.pl). Ponadto przyjmujemy  zgłoszenia telefoniczne 071 314 01 72 (w tym przypadku konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszenia w dniu szkolenia).

 Formularz zgłoszeniowy


UWAGA !

Dokonując zapisu na wybrane formy doskonalenia zawodowego należy jednoznacznie określić płatnika


SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA


SZKOLENIA, KTÓRE ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE PO ZEBRANIU SIĘ GRUPY


UWAGA! Prosimy o dokonywanie płatności za doskonalenie zawodowe nie wcześniej niż 30. dnia przed planowanym szkoleniem.

 

 


strona główna