Kursy doskonalące, warsztaty, spotkania sieci

Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego przez zainteresowanego uczestnika i przesłanie go pocztą mailową (e- mail: sekretariat@pceik.pl). Ponadto przyjmujemy  zgłoszenia telefoniczne 071 314 01 72 (w tym przypadku konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszenia w dniu szkolenia).

 Zgłoszenie udziału w formie doskonalenia PCEiK


 

 UWAGA !

Dokonując zapisu na wybrane formy doskonalenia zawodowego należy jednoznacznie określić płatnika

 

 

PAŹDZIERNIK

W16 Nauczyciel mianowany w procesie awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego Małgorzata Kinstler  – 17, 24, 31.10.2017 r. godz. 16.00  Zaproszenie

W05 Impuls do rozwoju szkoły – nowoczesny nadzór (warsztat dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół/placówek oświatowych) – Roman Lorens, Maria Susidko – 20 października 2017 r. godz. 9.00   Zaproszenie

W139 Spotkanie organizacyjne sieci nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej Urszula Ewertowska – 23 października 2017 r. godz. 15:30 Zaproszenie

W 40 Egzamin ósmoklasisty w pigułce.  Jak przygotować ucznia do nowego egzaminu z języka obcego  Marta Richter – Lesicka – 23 października 2017 r. godz. 16.00 Zaproszenie

W24 Dobre maniery otwierają wiele drzwiAleksandra Tunikowska – 24 października 2017 r. godz. 16.00 Zaproszenie

W120 Organizacja pracy nauczyciela. Jak skutecznie zarządzać czasem na zajęciach edukacyjnych? dr Lidia Sikora – 24 października 2017 r. godz. 16.00 Zaproszenie

W135 Podniesienie jakości edukacji matematycznejLeszek Biegasik – 24 października 2017 r. godz. 16.00 Zaproszenie

W140 Atlas miejsc niezwykłych – o zaletach i możliwościach wdrażania tematyki regionalnej na lekcjach przedmiotowych Małgorzata Kozłowska – 25 października 2017 r. godz. 16:00 Zaproszenie

W134 Ocenianie efektywności pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – przydatne wskazówki i narzędziadr Lidia Sikora – 25 października 2017 r. godz. 16.00 Zaproszenie

W87 Działalność produkcyjna w regionie – wizyta studyjna do firmy Wajnert Anna Kocik – 26 października 2017 r. godz. 8:30 Zaproszenie

W137 Wychowawcy w świetle prawa oświatowego – wybrane aspektyRyszarda Wiśniewska-Paluch – 26 października 2017 r. godz. 16:00 Zaproszenie

W51 Office 365 dla edukacji Stanisław Lota – 26 października 2017 r. godz. 15.30 Zaproszenie

W 26 Wspomaganie w trudnej sztuce czytania i pisania Alina Żwirblińska – 31 października 2017 r. godz. 15.30  Zaproszenie

 


LISTOPAD

 

W23 Kieruję się logiką czy emocjami, działam czy się namyślam… Odkryj 4 style w komunikacji dr Anna Gorgól – 6 listopada 2017 r. godz. 15.30 Zaproszenie

W52 Darmowe materiały do wykorzystania z tablicami multimedialnymiStanisław Lota – 7 listopada 2017 r. godz. 15:30 Zaproszenie

W106 Jak być wychowawcą klasy – integrowanie zespołu klasowego Alina Żwirblińska  – 7 listopada 2017 r. godz. 15.30  Zaproszenie

W74 Gry i zabawy matematyczne Aleksandra Tunikowska – 7 listopada 2017 r. godz. 16.00 (I spotkanie) Zaproszenie

W16 Nauczyciel mianowany w procesie awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego Małgorzata Kinstler –  7,14,21.11.2017 r. godz. 16.00 Zaproszenie

W112 Organizacja i prowadzenie spotkań z rodzicamiIwona Haba – 8 listopada 2017 r. godz. 16.00 Zaproszenie

K24 Sposoby wdrażania nowej podstawy programowej – geografia  dr Józef Krawczyk – 13 listopada 2017 r. godz. 16.00

W107 Jak być wychowawcą klasy – wykorzystanie socjotechnik  w pracy wychowawczej Alina Żwirblińska – 14 listopada 2017 r. godz. 15.30 Zaproszenie

W 33 Poeci niepokorni, poeci ,,wyklęci”- znów modni. Żywotność poezji Rafała Wojaczka, Edwarda Stachury, Jacka KaczmarskiegoBlandyna Rosół – Niemirowska – 15 listopada 2017 r. godz. 15.30 Zaproszenie

W138  Zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły i placówki oświatowej  a   zespołowa praca psychologów szkolnych, pedagogów szkolnych, wychowawców i nauczycieli dr Lidia Sikora – 15-16.11.2017 r. – Karpacz  Zaproszenie

W82 Edukacja zdrowotna w podstawie programowej biologii do szkoły podstawowej  – dr Józef Krawczyk – 16 listopada 2017 r. godz. 16.00 Zaproszenie

W25 Sukces a szczęście. Radość odkrywania  dr Anna Gorgól – 20 listopada 2017 r. godz. 15.30 Zaproszenia

W108 Jak być wychowawcą klasy – kierowanie zachowania ucznia –  Alina Żwirblińska – 21 listopada 2017 r. godz. 15.30 Zaproszenie

W101 W to mi graj! Aleksandra Tunikowska – 21 listopada 2017 r. godz. 16.00 Zaproszenie

W76 Ciekawe pomysły na lekcje matematyki Joanna Palińska – 22 listopada 2017 r. godz. 16.00   Zaproszenie

W111 Jak być wychowawcą klasy – współpraca z rodzicami – Alina Żwirblińska – 28 listopada 2017 r. godz. 15.30  Zaproszenie

W17 Nauczyciel kontraktowy w procesie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego Małgorzata Kinstler – 28.11, 5, 12.12.2017 r. godz. 16.00 Zaproszenie

 


 

GRUDZIEŃ

W42 Czy oceny są OK? Ocenianie kształtujące w nauczaniu języków obcychMarta Richter – Lesicka – 12 grudnia 2017 r. godz. 16.30 Zaproszenie

W83 Naturalne środki dydaktyczne w nauczaniu biologi i przyrody dr Józef Krawczyk – 13 grudnia 2017 r. godz. 16.00 Zaproszenie

W124 Trening asertywności, czyli rzecz o dyplomatycznej perswazji w pracy nauczyciela  Iwona Haba – 14 grudnia 2017 r. godz. 16.00 Zaproszenie

W22 Wybrane elementy systemu kształcenia i terapii  „Edukacja przez ruch” D. Dziamskiej Jolanta Chorzępa – 9 grudnia 2017 r. godz. 9.00 (sobota) Zaproszenie

 


 

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA:

Nauczycieli Bibliotekarzy – Kamishibai, teatr ilustracji – jak pracować z tekstem? – Beata Malentowicz, Jadwiga Maszorek – 18 października 2017 r. godz. 15.00 Zaproszenie

Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych – Próbka poskromienia chaosu, czyli o współczesnym wzorcu językowym  dr Helena Kajetanowicz, Mirosława Berezowska – 19 października 2017 r. godz. 15:30 Zaproszenie

Dyrektorów/Wicedyrektorów Szkół Placówek Oświatowych – Impuls do rozwoju szkoły – nowoczesny nadzór  – Roman Lorens, Maria Susidko – 20 października 2017 r. godz. 9.00   Zaproszenie

Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej – Spotkanie organizacyjne sieci nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej Urszula Ewertowska – 23 października 2017 r. godz. 15:30 Zaproszenie

Nauczycieli ds. Edukacji Matematyki – Podniesienie jakości edukacji matematycznej – Leszek Biegasik – 24 października 2017 r. godz. 16.00 Zaproszenie

Nauczycieli Edukacji Regionalnej i Patriotycznej – Atlas miejsc niezwykłych – o zaletach i możliwościach wdrażania tematyki regionalnej na lekcjach przedmiotowych – Małgorzata Kozłowska – 25 października 2017 r. godz. 16:00 Zaproszenie

Nauczycieli Terapeutów – Ocenianie efektywności pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – przydatne wskazówki i narzędzia– dr Lidia Sikora – 25 października 2017 r. godz. 16.00 Zaproszenie

Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych Działalność produkcyjna w regionie – wizyta studyjna do firmy Wajnert – Anna Kocik – 26 października 2017 r. godz. 8:30 Zaproszenie

Nauczycieli Wychowawców – Wychowawcy w świetle prawa oświatowego 0 wybrane aspektyRyszarda Wiśniewska-Paluch – 26 października 2017 r. godz. 16:00 Zaproszenie


 

Sposoby wdrażania nowej PODSTAWY PROGRAMOWEJ  dla poszczególnych przedmiotów

 Zaproszenie

K25 Sposoby wdrażania nowej podstawy programowej – chemia/fizyka – dr  hab. Maria Korabik 23 października 2017 r. godz. 16.00

K24 Sposoby wdrażania nowej podstawy programowej – geografia – dr Józef Krawczyk  13 listopada 2017 r. godz. 16.00

 


UWAGA! Prosimy o dokonywanie płatności za doskonalenie zawodowe nie wcześniej niż 30. dnia przed planowanym szkoleniem.

 

 


strona główna