Kursy doskonalące, warsztaty, spotkania sieci

Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego przez zainteresowanego uczestnika i przesłanie go pocztą mailową (e- mail: sekretariat@pceik.pl). Ponadto przyjmujemy  zgłoszenia telefoniczne 071 314 01 72 (w tym przypadku konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszenia w dniu szkolenia).

 Zgłoszenie udziału w formie doskonalenia PCEiK


 

 UWAGA !

Dokonując zapisu na wybrane formy doskonalenia zawodowego należy jednoznacznie określić płatnika

 

 


GRUDZIEŃ

SIEĆ  Półroczna ocena opisowa ucznia w edukacji wczesnoszkolnej. Gry i zabawy świąteczne – Urszula Ewertowska – 18 grudnia 2017 r. godz. 16.00


 

STYCZEŃ

W17 Nauczyciel kontraktowy w procesie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego – Małgorzata Kinstler – 23.01. godz. 12.00 , 30.01 i 06.02.2018 r. godz. 16.00 –  II edycja Zaproszenie


LUTY

W40 Egzamin ósmoklasisty w pigułce. Jak przygotować ucznia do nowego egzaminu z języka obcego Marta Richter – Lesicka – II część szkolenia – 7 lutego 2017 r. godz. 16.00


 

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA:

Nauczycieli Bibliotekarzy 

Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych

Dyrektorów/Wicedyrektorów Szkół Placówek Oświatowych 

Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej  – Półroczna ocena opisowa ucznia w edukacji wczesnoszkolnej. Gry i zabawy świąteczneUrszula Ewertowska – 18 grudnia 2017 r. godz. 16.00

Nauczycieli ds. Edukacji Matematyki  

Nauczycieli Edukacji Regionalnej i Patriotycznej 

Nauczycieli Terapeutów 

Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych 

Nauczycieli Wychowawców  – Jak sprawić, by rodzice chcieli współpracować w sytuacji sukcesu oraz doświadczanych trudności przez dziecko. Rzecz  o komunikacji pomiędzy nauczycielem i rodzicami Iwona Haba, Ryszarda Wiśniewska – Paluch – 4 stycznia 2018 r. godz. 16.00

Nauczycieli Języków Obcych 

Nauczycieli Przedmiotów Artystycznych 

Szkolnych Doradców Zawodowych  


 

UWAGA! Prosimy o dokonywanie płatności za doskonalenie zawodowe nie wcześniej niż 30. dnia przed planowanym szkoleniem.

 

 


strona główna