Skład samorządu

Samorząd uczestników
 

Samorząd uczestników, będący metodą wychowania, tworzą wszyscy uczestnicy stałych zajęć. Jego prezydium, wybierane na roczną kadencję, stanowi reprezentację ogółu uczestników. Może ono składać Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach.

 


strona główna