Rodzaj zajęć

Oferta obejmuje zajęcia w kołach: plastycznym, ceramicznym, teatralnym, tanecznym, wokalnym, instrumentalnym, szachowym, fotograficznym, koło Odyseja umysłu.  Na terenie powiatu oleśnickiego prowadzone są zajęcia; teatralno – językowe, koło rekreacyjno – sportowe nordic walking, oraz zajęcia taneczne.

W zajęciach mogą brać udział dzieci i młodzież szkolna w wieku od 6 do 19 lat oraz studenci do 25 roku życia.

Wszelkich informacji udziela sekretariat MDK-u, nr tel. 71 314 01 89 lub osobiście w PCEiK w Oleśnicy ul. Wojska Polskiego 56 pok. nr 24.

Regulamin uczestnika zajęć

 

Harmonogram zajęć 2017/2018


strona główna