Matematyka

1.  XV Powiatowy Turniej SUDOKU dla szkół podstawowych

Termin: 08.02.2024 r.


2.   VII Powiatowe Mistrzostwa Matematyczne dla klas IV-VIII szkół podstawowych

Termin: 27.03.2024 r. 


3.   XXII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Gospodarce dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Termin: 20.03.2024 r.


4.  XIII Regionalny Konkurs Rachunkowości dla szkół ponadpodstawowych

Termin: 17.04.2024 r.


5. VII Powiatowe Mistrzostwa Matematyczne dla klas III szkół podstawowych

Termin: 30.04.2024 r.

 


strona główna