Zakres działań

Poradnictwo zarówno indywidualne, jak i grupowe obejmuje rozliczne działania pomagając uczniom:

 • sprecyzować własne oczekiwania edukacyjne lub zawodowe,
 • zrobić analizę własnych predyspozycji (zainteresowania, uzdolnienia, możliwości i ograniczenia),
 • wybrać odpowiednią ścieżkę edukacyjną lub zawodową,
 • poznać metody i techniki poszukiwania pracy,
 • sporządzać dokumenty aplikacyjne,
 • znaleźć dobry sposób na autoprezentację (rozmowa z pracodawcą, mowa ciała, pierwsze wrażenie etc.).

 

Zajęcia grupowe

Zajęcia grupowe odbywają się na terenie PCEiK oraz w szkołach na terenie powiatu. Tematy prowadzonych warsztatów dostosowane są zarówno do potrzeb wiekowych uczniów, etapu kształcenia, oraz specyfiki szkoły lub profilu klasy.

Tematy warsztatów:

 • Przygotowanie do wejścia na rynek pracy (przyczyny bezrobocia, dokumenty aplikacyjne, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej).
 • Informacje dla kandydatów na uczelnie wyższe(rankingi uczelni, warunki przyjęć).
 • Jak z ucznia stać się pracownikiem?
 • Nowe zawody.
 • Jak efektywnie szukać pracy?
 • Nowe formy zatrudnienia.
 • Oczekiwania pracodawców.
 • Planowanie kariery zawodowej.
 • Droga do sukcesu zawodowego.

 

Na zajęcia zapraszani są pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy i Sycowie, fachowcy z Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy, oraz przedstawiciele wyższych uczelni.

 

Poradnictwo indywidualne

Na poradnictwo indywidualne, które cieszy się coraz większym zainteresowaniem zgłaszają się uczniowie i ich rodzice, pedagodzy lub osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie wewnątrzszkolnych systemów orientacji zawodowej.

Porada indywidualna polega na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego z osobą zgłaszającą potrzebę pomocy w celu rozwiązania jej problemu, który dotyczyć może wyboru zawodu, lub zmiany szkoły, wyboru kierunku kształcenia lub szkolenia, planowania rozwoju zawodowego.

Rozmowa doradcza jest podstawową metodą stosowaną w indywidualnym poradnictwie zawodowym i rozważa następujące zagadnienia:

 • zdefiniowanie problemu,
 • określenie celu porady z punktu widzenia klienta i doradcy,
 • ocenę sytuacji,
 • fazę diagnostyczną,
 • sformułowanie indywidualnego planu działania,

 

Podczas porady indywidualnej doradca zawodowy wykorzystując różne metody i narzędzia takie jak: testy, kwestionariusze, programy komputerowe, wywiad i inne.

 

Dzięki tym metodom doradca:

 • pomaga określić zainteresowania, uzdolnienia, predyspozycje zawodowe,
 • dostarcza wiedzy na temat: wymaganych umiejętności i cech osobowych na różnych stanowiskach pracy, niezbędnych kwalifikacji do wykonywania różnych zawodów, tendencji na rynku pracy,
 • wskazuje instytucje, które pomogą  założyć własną firmę,
 • informuje o możliwościach kształcenia i przekwalifikowania zawodowego,
 • przygotowuje do samodzielnego i aktywnego poruszania się po rynku pracy,
 • zachęca do tworzenia portfolio
 • kieruje do innych instytucji świadczących specjalistyczną pomoc.

 

Katalog zawody rzemieślnicze


strona główna