Efekty pracy sieci

W ramach projektu zostało utworzonych pięć sieci współpracy i samokształcenia:

– Pozapedagogiczne obowiązki pracy dyrektora

– Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych

– Jak wspierać ucznia w uczeniu się matematyki?

– Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

– Analiza wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych w celu podnoszenia efektów kształcenia.

 

W ramach sieci uczestnicy:

– biorą udział w spotkaniach prowadzonych przez ekspertów,

– współpracują i wymieniają się wzajemnymi praktykami,

– pracują na platformie informatycznej ORE www.doskonaleniewsieci.pl.

 

 


strona główna