Zasady korzystania z zasobów

 Zapisy do biblioteki

Prawo do wypożyczania mają wszyscy zainteresowani.

Zapisu do Biblioteki dokonuje się w Wypożyczalni.

Opłata za wydanie Karty bibliotecznej wynosi 10 zł, roczna prolongata Karty wynosi 10 zł

 

Dokumenty potrzebne przy zapisie:

–  nauczyciele: dowód osobisty

– studenci: dowód osobisty, indeks/legitymacja studencka

– uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, słuchacze szkół pomaturalnych i policealnych: dowód osobisty lub                        legitymacja szkolna

–  inni – dowód osobisty

 

Zapisując się należy:

– zapoznać się z Regulaminem i złożyć pisemne zobowiązanie jego przestrzegania

– podpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów statystycznych Biblioteki.

Korzystanie z Czytelni

Wyszukiwanie zbiorów

Instrukcja wyszukiwania zbiorów

Zamawianie

Wypożyczanie

Prolongowanie

Rozliczenie konta


strona główna