Materiały z Internetu

Z Internetu

Linki edukacyjne

 

Oleśnickie biblioteki

Czasopisma elektroniczne

 • Dobra Szkoła – dwumiesięcznik dla zarządzających placówkami oświatowymi.
 • Edukacyjne Dyskursy – dotyczy upowszechniania wiedzy o edukacji, prezentacji poglądów teoretyków i praktyków na edukację. Wydaje je Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Edukator Zawodowy – czasopismo dla nauczycieli, doradców metodycznych i edukatorów kształcenia zawodowego.
 • Horyzonty Dydaktyki Chemii. Czasopismo dla Nauczycieli Chemii i Przyrody – czasopismo adresowane również do uczniów i ich rodziców.
 • Konspekt – pismo Akademii Pedagogicznej w Krakowie, kwartalnik kulturalno-akademicki.
 • Nowa Szkoła – miesięcznik, kontynuacja wersji drukowanej. Zajmuje się problematyką dotyczącą reformowania edukacji.
 • Trendy – magazyn CODN poświęcony tematyce efektywnego nauczania i uczenia się oraz diagnostyce edukacyjnej.
 • Uczyć lepiej – dwumiesięcznik wydawany przez ODN w Poznaniu.
 • Warsztaty Bibliotekarskie – poradnik dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych. Kwartalnik wydawany przez Bibliotekę Pedagogiczną w Piotrkowie Trybunalskim.
 • Wychowanie w Szkole – porusza problemy wychowania szkolnego.
 • Zielona Planeta– jest dwumiesięcznikiem wydawanym  przez Dolnośląski Klub Ekologiczny. Główne działy biuletynu to: Forum Ekologiczne, Prezentacje, Ekofelieton, Ekologia w szkole oraz Relacje, Opinie, Z życia Klubu, Porady prawne, Z ostatniej chwili.

strona główna