Materiały z Internetu

Z Internetu

Linki edukacyjne

 

Oleśnickie biblioteki

Czasopisma elektroniczne

  • Awangarda w edukacji – prezentuje najnowsze tendencje w edukacji. Wydaje to czasopismo Instytut Nowoczesnej Edukacji w Warszawie.
  • Dobra Szkoła – dwumiesięcznik dla zarządzających placówkami oświatowymi.
  • Edukacyjne Dyskursy – dotyczy upowszechniania wiedzy o edukacji, prezentacji poglądów teoretyków i praktyków na edukację. Wydaje je Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego.
  • Edukator Zawodowy – czasopismo dla nauczycieli, doradców metodycznych i edukatorów kształcenia zawodowego.
  • Horyzonty Dydaktyki Chemii. Czasopismo dla Nauczycieli Chemii i Przyrody – czasopismo adresowane również do uczniów i ich rodziców.
  • Konspekt – pismo Akademii Pedagogicznej w Krakowie, kwartalnik kulturalno-akademicki.
  • Nowa Szkoła – miesięcznik, kontynuacja wersji drukowanej. Zajmuje się problematyką dotyczącą reformowania edukacji.
  • Trendy – magazyn CODN poświęcony tematyce efektywnego nauczania i uczenia się oraz diagnostyce edukacyjnej.
  • Uczyć lepiej – dwumiesięcznik wydawany przez ODN w Poznaniu.
  • Warsztaty Bibliotekarskie – poradnik dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych. Kwartalnik wydawany przez Bibliotekę Pedagogiczną w Piotrkowie Trybunalskim.

strona główna