Materiały z Internetu

Z Internetu

Wirtualna czytelnia

Linki edukacyjne

 

Oleśnickie biblioteki

Czasopisma elektroniczne

  • Dobra Szkoła – dwumiesięcznik dla zarządzających placówkami oświatowymi.
  • Konspekt – pismo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kwartalnik kulturalno-akademicki.
  • Trendy – magazyn CODN poświęcony tematyce efektywnego nauczania i uczenia się oraz diagnostyce edukacyjnej.
  • Uczyć lepiej – dwumiesięcznik wydawany przez ODN w Poznaniu.
  • Warsztaty Bibliotekarskie – poradnik dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych. Kwartalnik wydawany przez Bibliotekę Pedagogiczną w Piotrkowie Trybunalskim.
  • Wychowanie w Szkole – porusza problemy wychowania szkolnego.
  • Zielona Planeta– jest dwumiesięcznikiem wydawanym  przez Dolnośląski Klub Ekologiczny. Główne działy biuletynu to: Forum Ekologiczne, Prezentacje, Ekofelieton, Ekologia w szkole oraz Relacje, Opinie, Z życia Klubu, Porady prawne, Z ostatniej chwili.
  • Życie Szkoły – magazyn dedykowany nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej. „Życie szkoły” zawiera praktyczne artykuły z najbardziej aktualnymi treściami w zgodzie z nową podstawą programową, a także scenariusze wspierających codzienną pracę nauczycieli w klasach I – III. 


strona główna