STUDIA PODYPLOMOWE

 

logo                     

 INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WARSZAWIE   *    WYŻSZA SZKOŁA NAUK PEDAGOGICZNYCH W WARSZAWIE

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy jest partnerem  Instytutu Studiów Podyplomowych w Warszawie. W roku akademickim 2018/2019 realizować będzie studia podyplomowe na określonych kierunkach.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentowaną ofertą.

 


ROK AKADEMICKI 2018/2019

Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe

Informacja o ochronie danych osobowych

Katalog studiów podyplomowych 2018/2019

 


 

UWAGA! 

 

Terminy zjazdów – rok akademicki 2018/2019

 

piątek:   godz.16.00 – 19.30

sobota: godz. 9.00 – 15.30

09-10.11.2018 r., 07-08.12.2018 r., 11-12.01.2019 r.,  22-23.02.2019 r., 08-09.03.2019 r., 05-06.04.2019 r., 10-11.05.2019 r.

dla grup:

 1. oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna, terapia pedagogiczna, terapia rodzin, pedagogika specjalna z autyzmem  UWAGA! W dniu 9.11.2018 r. studenci kierunków wyszczególnionych w pkt. 1  rozpoczynają zajęcia o godz. 14.30.
 2.  edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przygotowanie pedagogiczne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, plastyka w szkole, technika w szkole
 3. biologia, przyroda, chemia, fizyka, edb, wdż, higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia

 

 

sobota: godz. 9.00 – 13.30

10.11.2018 r., 08.12.2018 r., 12.01.2019 r., 23.02.2019 r., 09.03.2019 r., 06.04.2019 r., 11.05.2019 r.

dla grup:

 1. historia w szkole, WOS
 2. bibliotekoznawstwo i informacja naukowa    UWAGA! Studenci Bibliotekoznawstwa w dniu 10.11.2018 r. zajęcia rozpoczynają o godz. 9.30 – zakończenie zajęć 13.30.

  


 

Numer konta do wniesienia opłaty rekrutacyjnej: Powiatowe Centrum Edukacji Kultury w Oleśnicy 15958400082001001147360009 w tytule przelewu proszę wskazać: opłata rekrutacyjna / kierunek studiów podyplomowych, a także imię i nazwisko studenta oraz dane adresowe do wystawienia faktury.

Czesne za studia podyplomowe proszę wpłacać na konto uczelni: Instytut Studiów Podyplomowych                   43 1600 1462 1835 9027 8000 0001, zgodnie z zadeklarowanym harmonogramem wpłat.

Czesne można wpłacać:

 • jednorazowo,
 • semestralnie: I rata do 31 grudnia 2018, II rata do 31 marca 2019, III rata 31 maja 2019
 • w systemie ratalnym wg ustalonych terminów wpłat:
I. rata do 31 października 2018 r.                               V. rata do 28 lutego 2019 r.
II. rata do 30 listopada 2018 r.                               VI. rata do 31 marca 2019 r.
III. rata do 31 grudnia 2018 r.                               VII. rata do 30 kwietnia 2019 r.
IV. rata do 31 stycznia 2019 r.                              VIII. rata do 31 maja 2019 r.

 Praktyki studenckie  – wzory dokumentów:

Skierowanie na praktyki

Dziennik praktyk

Zaświadczenie o odbyciu praktyki

Zaświadczenie z zakładu pracy


ROK AKADEMICKI 2017/2018

INFORMACJA DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Literatura z zasobów biblioteki pedagogicznej do wykorzystania

(katalog: https://aleph.dbp.wroc.pl)

 1. Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
 2. Biologia w szkole
 3. Doradztwo zawodowe, coaching
 4. Edukacja dla bezpieczeństwa z dydaktyką pierwszej pomocy
 5. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 6. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzm
 7. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 8. Historia w szkole
 9. Logopedia
 10. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną
 11. Przygotowanie pedagogiczne
 12. Przyroda w szkole
 13. Pedagogika specjalna-Rewalidacja
 14. Pedagogika specjalna
 15. Terapia pedagogiczna
 16. Wczesne nauczanie języka obcego
 17. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 18. Zarządzanie oświatą
 19. Administracja publiczna, samorząd terytorialny

strona główna