STUDIA PODYPLOMOWE

 

logo                     

 INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WARSZAWIE   *    WYŻSZA SZKOŁA NAUK PEDAGOGICZNYCH W WARSZAWIE

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy jest partnerem  Instytutu Studiów Podyplomowych w Warszawie. W roku akademickim 2018/2019 realizować będzie studia podyplomowe na określonych kierunkach.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentowaną ofertą.

 


ROK AKADEMICKI 2018/2019

Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe

Informacja o ochronie danych osobowych

Katalog studiów podyplomowych 2018/2019

 

 

 


Praktyki studenckie  – wzory dokumentów:

Skierowanie na praktyki

Dziennik praktyk

Zaświadczenie o odbyciu praktyki

Zaświadczenie z zakładu pracy


ROK AKADEMICKI 2017/2018

INFORMACJA DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Literatura z zasobów biblioteki pedagogicznej do wykorzystania

(katalog: https://aleph.dbp.wroc.pl)

 1. Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
 2. Biologia w szkole
 3. Doradztwo zawodowe, coaching
 4. Edukacja dla bezpieczeństwa z dydaktyką pierwszej pomocy
 5. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 6. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzm
 7. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 8. Historia w szkole
 9. Logopedia
 10. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną
 11. Przygotowanie pedagogiczne
 12. Przyroda w szkole
 13. Pedagogika specjalna-Rewalidacja
 14. Pedagogika specjalna
 15. Terapia pedagogiczna
 16. Wczesne nauczanie języka obcego
 17. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 18. Zarządzanie oświatą
 19. Administracja publiczna, samorząd terytorialny

strona główna