STUDIA PODYPLOMOWE

 

logo                     

 INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WARSZAWIE   *    WYŻSZA SZKOŁA NAUK PEDAGOGICZNYCH W ŁODZI

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy jest partnerem  Instytutu Studiów Podyplomowych w Warszawie. W roku akademickim 2017/2018 realizować będzie studia podyplomowe na określonych kierunkach.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentowaną ofertą.

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE 2017/2018

Podanie na studia podyplomowe

Harmonogram egzaminów dyplomowych


ROK AKADEMICKI 2017/2018

UWAGA  ZJAZD

Zjazd w terminie: 21.04.2018 r. godz. 9.00 – 15.30 dla kierunków:

21.04.2018 r.

GRUPA „A” – PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA Z POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ, PEDAGOGIKA SZTUKI (TECHNIKA), TERAPIA PEDAGOGICZNA, BIBLIOTEKOZNAWSTWO, WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA, WDŻ

GRUPA „B” – BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA, GEOGRAFIA, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, EDUKACJA ZDROWOTNA Z PROMOCJĄ ZDROWIA, PRZYRODA

GRUPA „C” – HISTORIA W SZKOLE, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

UWAGA! Zajęcia dla grupy A, B i C zostały odwołane.

 

ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE

 

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA), AUTYZM (Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu), PEDAGOGIKA SPECJALNA

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA, SAMORZĄD TERYTORIALNY

 

 


 

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy absolwentów studiów podyplomowych kierunku – Logopedia 

na uroczystość rozdania świadectw ukończenia studiów podyplomowych,

która odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2018 r. o godzinie 15.00 w sali nr 23

Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy.
 


Praktyki studenckie  – wzory dokumentów:

Skierowanie na praktyki

Dziennik praktyk

Zaświadczenie o odbyciu praktyki

Zaświadczenie z zakładu pracy


ROK AKADEMICKI 2017/2018

INFORMACJA DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Literatura z zasobów biblioteki pedagogicznej do wykorzystania

(katalog: https://aleph.dbp.wroc.pl)

 1. Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
 2. Biologia w szkole
 3. Doradztwo zawodowe, coaching
 4. Edukacja dla bezpieczeństwa z dydaktyką pierwszej pomocy
 5. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 6. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzm
 7. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 8. Historia w szkole
 9. Logopedia
 10. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną
 11. Przygotowanie pedagogiczne
 12. Przyroda w szkole
 13. Pedagogika specjalna-Rewalidacja
 14. Pedagogika specjalna
 15. Terapia pedagogiczna
 16. Wczesne nauczanie języka obcego
 17. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 18. Zarządzanie oświatą
 19. Administracja publiczna, samorząd terytorialny

strona główna