Przebieg rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 jest planowany następująco:

 1. 20-23.06.2022 r. – Obowiązek złożenia deklaracji chęci kontynuacji uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez placówkę.
  Deklarację można pobrać u nauczyciela prowadzącego zajęcia, w sekretariacie oraz pobrać ze strony: Deklaracja kontynuacji 2022/2023
  Deklarację o kontynuacji zajęć należy złożyć w sekretariacie.
 2. 24.06-24.08.2022 r. – Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca na zajęcia organizowane w placówce.
  Składanie wniosków o przyjęcie na wybrane zajęcia należy złożyć wraz z dokumentami potwierdzającymi:
  a) spełnienie kryteriów określonych w art. 131 ust 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z póź. zm.).
  b) spełnienie kryteriów organu prowadzącego określonych Uchwałą Nr XLV/373/2018 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w terminie: 24.06-19.08.2022 r.
  Wzór wniosku i oświadczenia są dostępne poniżej oraz są można pobrać w sekretariacie. Wnioski należy złożyć w sekretariacie.
 3. 25.08-02.09.2022 r. – Postępowanie uzupełniające, w przypadku wolnych miejsc.

Czytaj dalej

Zmiana godzin pracy Biblioteki Pedagogicznej

W dniach od 27 czerwca do 2 września 2022 r.

Biblioteka Pedagogiczna będzie czynna w godz.: 9.30 – 15.00

W okresie od 25 lipca do 21 sierpnia 2022 r. biblioteka będzie nieczynna


Czytaj dalej

Półkolonie letnie

Drodzy Rodzice!

Organizujemy półkolonie letnie dla dzieci w wieku 8 – 12 lat.

Zajęcia wakacyjne będą się odbywać w dwóch turnusach, do wyboru:
27.06 – 01. 07.2022 r. – brak wolnych miejsc (zapisy na listę rezerwową)
04 – 08. 07.2022 r. – brak wolnych miejsc (zapisy na listę rezerwową)

Zapisy przyjmuje sekretariat PCEiK  w godz. 9.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku.

NUMER KONTA BANKOWEGO – WYPOCZYNEK LETNI
Odbiorca: Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy
Rachunek: 15-9584-0008-2001-0011-4736-0009
Kwota: 130 zł
W tytule: Imię i nazwisko dziecka oraz podać turnus I lub II


Czytaj dalej

Wernisaż prac Powiatowego Konkursu Plastycznego „Drzewo”

24 maja br. w Galerii Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy miał miejsce wernisaż prac uczestników Powiatowego Konkursu Plastycznego „Drzewo”

Dyrektor PCEiK Pani Magdalena Żerebecka wręczyła nagrody i dyplomy laureatom i uczniom wyróżnionym, a nauczyciele, którzy przygotowali uczniów do konkursu otrzymali podziękowania.

Lista laureatów dostępna jest na stronie www.pceik.pl


Czytaj dalej

Laureaci Turnieju Tańca Nowoczesnego 2022 w Świebodzicach

W sobotę 21.05.2022 r. odbył się Turniej Tańca Nowoczesnego 2022 w Świebodzicach.
1 miejsce Zosia Cieślik
2 miejsce Zuzia Mazur
3 miejsce Zosia Szymecka
4 miejsce Blanka Klimaszewska
1 miejsce Zosia Cieślik Aniela Wuczkowska
2 miejsce Zuzia Mazur Zosia Szymecka
3 miejsce Filip Strągowski Lena Wojewódzka
4 miejsce Maja Wieczorek Amelia Pawelec
4 miejsce No Rules
6 miejsce Giganciki
2 miejsce Ryzykanci

Galeria:


Czytaj dalej

Maria Konopnicka – patronka roku

Najwybitniejsza poetka okresu realizmu, nowelistka, pisarka dla dzieci, krytyczka, publicystka, tłumaczka. Urodziła się 23 maja 1842 roku w Suwałkach, zmarła 8 października 1910 roku we Lwowie. (…) Pisała nie tylko wiersze, lecz i poematy, nowele, szkice, obrazki, teksty publicystyczno-reportażowe, prace krytycznoliterackie. Tłumaczyła. W jej utworach można jednak odnaleźć i śmiałość tematyki, i subtelność analizy psychologicznej, bogactwo oryginalnych form narracyjnych, nowatorstwo i wysoki kunszt pisarski. A wiersze Konopnickiej będące pokłosiem jej pobytu we Włoszech i Francji należą bez wątpienia do najlepszych osiągnięć poezji współczesnej.

Przebijała się do literatury o własnych siłach. Była nie tylko pisarką, lecz i działaczką społeczną. Kosztem wielu wyrzeczeń samotnie wychowywała sześcioro dzieci. Przez wiele lat tułała się po Europie, nie zrywając kontaktów z krajem – w tym czasie była jedną z czołowych organizatorek protestu światowej opinii publicznej przeciw okrucieństwom Prus wobec strajkujących dzieci Wrześni.

Polecamy materiały edukacyjne o patronce roku – dostępne w zasobach Internetu:


Czytaj dalej

Laureaci I Turnieju Tańca Nowoczesnego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Trzebnica

W weekend 7-8 maja nasi tancerze wzięli udział w turniejach tanecznych.
7 maja odbył się I Turniej Tańca Nowoczesnego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Trzebnica:
5 miejsce Zuzia Mazur solo 12-13 lat
5 miejsce Zosia Cieślik solo 14-15 lat
1 miejsce Zuzia Mazur i Zosia Szymecka duet 12-15
2 miejsce Ryzykanci formacje 15+
8 maja  Marcinkowice Dance Festival 2022
3 miejsce Zosia Cieślik solo 12-15
2 miejsce Zosia Cieślik i Aniela Wuczkowska duet 12-15

Galeria:


Czytaj dalej

Konferencja nt. „Rynek pracy a pożądane kompetencje w zmieniającej się rzeczywistości”

*„Do sukcesu nie ma żadnej windy. Trzeba iść po schodach…”

17 maja 2022 r. w Oleśnickiej Bibliotece Publicznej im. M. Reja odbyła się niecodzienna lekcja dla uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatu oleśnickiego z zakresu kształcenia  i doradztwa zawodowego.

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Oleśnicy zorganizowało Konferencję nt. „Rynek pracy a pożądane kompetencje w zmieniającej się rzeczywistości”.

Celem Konferencji było przedstawienie uczniom tendencji panujących obecnie na rynku pracy, kompetencji preferowanych przez pracodawców oraz dobrych praktyk przedstawionych przez przedsiębiorców.

Honorowymi gośćmi wyjątkowego spotkania byli:

Starosta Powiatu Oleśnickiego, Pan Stanisław Stępień

Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Adam Horbacz

Burmistrz Oleśnicy – Pan Jan Bronś


Czytaj dalej

V Powiatowy Konkurs Wiedzy Religijnej

W poniedziałek 9 maja na terenie parafii NMP Matki Miłosierdzia w Oleśnicy odbył   się finałowy etap V Powiatowego Konkursu Wiedzy Religijnej o Sakramentach z elementami Ewangelii św. Łukasza. Pomysłodawcami konkursu byli nauczyciele: Grzegorz Bińczak (SP nr 4 i SP GO) oraz Joanna Stefańczyk (SP 4) Za organizację odpowiadało Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy oraz Parafia NMP Matki Miłosierdzia w Oleśnicy.  

Do etapu finałowego przystąpiło dziewięć szkół z naszego powiatu. Z każdej szkoły zostali wytypowani po pierwszym etapie trzej najlepsi uczniowie, którzy w etapie finałowym tworzyli drużynę. Nowoczesna formuła konkursu oparta o grę terenową przypadła młodzieży do gustu. Na drzwiach została zawieszona mapa z zaznaczonymi punktami, gdzie ukryte są kody QR. Każda grupa miała za zadanie w ciągu godziny odnaleźć kody, zeskanować je, a następnie pisemnie odpowiedzieć na 16 pytań dotyczących sakramentów na karcie odpowiedzi. O zwycięstwie decydowały poprawne odpowiedzi oraz czas przybycia drużyny na metę. Grupy konkursowe musiały więc dokładnie zaplanować strategię, podzielić się obowiązkami, zadbać o sprawną komunikację. Rywalizacja była bardzo zacięta. Po zakończeniu  zmagań uczestnicy przystąpili do drugiej części konkursu, która polegała na rozwiązaniu  interaktywnego test dotyczącego Ewangelii wg św. Łukasza (Kahoot).

Podsumowanie dwóch części konkursu wyłoniło zwycięzców. Pierwsze miejsce zajęła ekipa Szkoły Podstawowej w Smolnej, drugie – Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnicy, a trzecie – Szkoła Podstawowa w Zbytowej. Wszystkie drużyny przyjęły gratulacje i nagrody od ks. Proboszcza Zdzisława Paducha oraz Dyrektor PCEiK Magdaleny Żerebeckiej.

Joanna Stefańczyk


Czytaj dalej

O emocjach w Konkursie Wiedzy Psychologicznej

28 kwietnia 2022 r. w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury odbył się finał VII Powiatowego  Konkursu Wiedzy Psychologicznej dla uczniów klas VIII szkół podstawowych i dla uczniów szkół ponadpodstawowych z Powiatu Oleśnickiego.

Celem Konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu psychologii, poznawanie roli psychologii
w życiu współczesnego człowieka oraz zachęcenie do rozwijania zainteresowania tą dziedziną nauk.


Czytaj dalej