Szkolenie online: Bezpieczeństwo we współczesnym świecie

Serdecznie zachęcamy do udziału w szkoleniu online na platformie Teams PCEiK nt.: „Bezpieczeństwo we współczesnym świecie” – 15.11.2022 r. o godzinie: 16.00

Udział możliwy po przesłaniu zgłoszenia online:
Zgłoszenie udziału

Wszystkie szczegóły znajdują się w zaproszeniu poniżej.


Czytaj dalej

Jak czytaliśmy „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza

Jak co roku Biblioteka Pedagogiczna włączyła się w ogólnopolską akcję „Narodowego Czytania”. Tegoroczną lekturą były „Ballady i romanse” autorstwa Adama Mickiewicza. We wrześniu realizowaliśmy projekt pod hasłem: „Usiądź i poczuj powiew romantyzmu”. W ustylizowanym wnętrzu biblioteki można było przeczytać wybraną balladę. Do udziału zaprosiliśmy nauczycieli, uczniów, czytelników i przyjaciół biblioteki. Przebieg akcji możemy zobaczyć w poniższej prezentacji:


Czytaj dalej

„Wielka Liga czytelników 2022”

Projekt Wielka Liga Czytelników to sprawdzone przedsięwzięcie, doskonale wpisujące się w realizację podstawy programowej przedszkoli i szkół. Skutecznie oddziałuje on na szeroko pojęty rozwój poprzez kształtowanie kompetencji czytelniczych wpływających na sukces ucznia. Czytanie to jedna z najważniejszych umiejętności, która pozwala na wprowadzanie ucznia do świata wartości, budowanie relacji społecznych, wzmacnianie poczucia tożsamości, formowanie poczucia godności, rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozbudzanie ciekawości poznawczej, kształtowanie postawy otwartej wobec świata, zachęcanie do samokształcenia.


Czytaj dalej

„Świadomy konsument”

17 października br. odbył się wykład nt.: „Świadomy konsument”  zorganizowany w ramach projektu edukacyjnego:  Nieznajomość prawa  szkodzi.  Wydarzenie miało miejsce w Oleśnickiej Bibliotece Publicznej im. Mikołaja Reja.  Organizatorem było Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy, a koordynatorem z ramienia PCEiK – Pani Anna Kocik doradca metodyczny ds. kształcenia zawodowego. Projekt ma na celu przybliżyć uczniom  wiedzę na temat zagadnień dotyczących: ochrony danych osobowych, ochrony praw klienta,  w tym klienta usług finansowych.

Jego nadrzędnym celem jest rozbudzanie zainteresowania tematyką ekonomiczno-prawną oraz  zachęcenie młodych ludzi do wzbogacania swojej wiedzy i wykorzystania jej w działaniu praktycznym. Adresatami są nauczyciele oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych powiatu oleśnickiego. W ramach projektu w roku szkolnym 2022/2023 odbędą się wykłady, szkolenia oraz konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

W wykładzie, na którym poruszany był temat kształtowania świadomych i odpowiedzialnych postaw w zakresie praw konsumenckich licznie uczestniczyli uczniowie ze szkól ponadpodstawowych Powiatu Oleśnickiego wraz z nauczycielami. Gośćmi byli również: Wicestarosta Powiatu Oleśnickiego – Stanisław Stępień, Burmistrz Miasta Oleśnica – Jan Bronś, Dyrektor powiatowego Urzędu Pracy – Waldemar Grzędziak, Dyrektor Oleśnickiej Biblioteki Publicznej – Anna Zasada. Wykład prowadziła Pani Dominika Myszakowska-Kaczała.

Galeria:


Czytaj dalej

Harmonogram zajęć MDK

Harmonogram zajęć MDK

Projekt „Twoje dane – twoja sprawa” w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury

Placówka po raz drugi realizuje ogólnopolski program edukacyjny ”Twoje dane – twoja sprawa”. Jest on realizowany pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Rzecznika Praw Dziecka w celu podniesienia kompetencji nauczycieli oraz kształtowania świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród uczniów w zakresie ochrony danych osobowych.

Podstawowym celem programu jest poszerzenie oferty edukacyjnej placówki doskonalenia nauczycieli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności. W ramach projektu odbędą się warsztaty dla nauczycieli, uczniów oraz organizacja obchodów Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych.

Cele programu są zgodne z podstawą programową kształcenia przedszkolnego i ogólnego w poszczególnych typach szkół. Ponadto program wpisuje się w zakres kompetencji kluczowych(kompetencje  społeczne i obywatelskie). Są one zapisane w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia  2006 r w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE).

Koordynatorem projektu w placówce jest Anna Kocik doradca metodyczny ds. kształcenia zawodowego.


Czytaj dalej

Projekt edukacyjny „Nieznajomość prawa szkodzi”

Każdy z nas jest konsumentem. Niestety nie wszyscy wiemy jakie przysługują nam prawa. Kształtowanie świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród uczniów w zakresie praw konsumenckich oraz  ochrony danych osobowych powinno być sprawą priorytetową każdej placówki edukacyjnej.

Projekt edukacyjny „Nieznajomość prawa szkodzi” realizowany w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury, ma na celu przybliżyć uczniom  wiedzę na temat zagadnień dotyczących: ochrony danych osobowych, ochrony praw klienta  w tym klienta usług finansowych.
Jego nadrzędnym celem jest rozbudzanie zainteresowania tematyką ekonomiczno-prawną oraz  zachęcenie młodych ludzi do wzbogacania swojej wiedzy i wykorzystania jej w działaniu praktycznym. Adresatami projektu są nauczyciele oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych powiatu oleśnickiego. W ramach projektu w roku szkolnym 2022/2023 odbędą się wykłady, szkolenia oraz konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Koordynatorem projektu jest Anna Kocik doradca metodyczny ds. kształcenia zawodowego.


Czytaj dalej

Składka na fundusz Rady Rodziców MDK

Na podstawie Uchwały Rady Rodziców nr 4/2022/2023, wysokość dobrowolnej składki na rok szkolny 2022/2023 wynosi 120 złotych od dziecka, niezależnie od ilości zajęć, na które dziecko uczęszcza.

Numer konta bankowego:
Odbiorca: Rada Rodziców Młodzieżowego Domu Kultury w Oleśnicy
ul. Wojska Polskiego 56, 56-400 Oleśnica
Konto: 43 9584 0008 2001 0013 6549 0001 (Bank Spółdzielczy w Oleśnicy)
Tytuł wpłaty: imię i nazwisko dziecka, nazwa koła (kół), na które uczęszcza
Kwota wpłaty: 120 zł


Czytaj dalej

Laureatka IV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Eleni

To już kolejny sukces wokalny młodej adeptki sztuki wokalnej Magdaleny Błońskiej, śpiewającej w kole teatralno-wokalnym przy Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy.
W dniu 30.09.2022 r. w Bielawie odbył się IV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Eleni „Po słonecznej stronie Życia”.

Przewodniczącą jury była znana piosenkarka Eleni, a uczestników oceniało jury w składzie: Joanna Horodko – sopranistka laureatka licznych konkursów krajowych i zagranicznych, Jarosław Wasik – piosenkarz, autor tekstów i kompozytor oraz Artur Orzech – dziennikarz muzyczny, konferansjer, prezenter radiowy i telewizyjny.

Na dwudniową imprezę do Bielawy, przyjechali uczestnicy z całej Polski, wyłonieni we wcześniejszych eliminacjach. W konkursie brali udział zarówno młodzi jak i dorośli wokaliści. Festiwal zorganizował Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie przy współpracy z Bielawską Agencją Rozwoju Lokalnego.

Tytuł Laureata Festiwalu Magda wyśpiewała piosenką z repertuaru Eleni „Muzyka twoje imię ma”. Opiekunem artystycznym Magdy jest Anna Wozińska – instruktor koła teatralno-wokalnego działającego przy PCEiK w Oleśnicy.

W sobotę, 01.10.2022 r. w sali Teatru Robotniczego przy ulicy Piastowskiej 19a w Bielawie, odbyła się gala wręczenia nagród dla najlepszych uczestników IV Konkursu Piosenek Eleni – Po Słonecznej Stronie Życia. Podczas gali, wybrani wykonawcy przedstawili swoje interpretacje piosenek artystki.

      Gratulujemy Magdzie i życzymy dalszych sukcesów.


Czytaj dalej