Rekrutacja na zajęcia w MDK na rok szkolny 2024/2025

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

  1. Od 12 czerwca do 11 lipca 2024 r. – składanie wniosku o przyjęcie na zajęcia rozwijające zainteresowania lub uzdolnienia w MDK wraz z wymaganymi oświadczeniami i/lub kopią dokumentów w sekretariacie PCEiK (pok. 21) w godz. 8:00-15:00.
  2. Do 19 lipca 2024 r. – weryfikacja i zakwalifikowanie lub niezakwalifikowanie wniosków wraz ze złożonymi oświadczeniami i/lub kopiami dokumentów.
  3. W dniu 19 lipca 2024 r. – wywieszenie listy kandydatów przyjętych
    i nieprzyjętych na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCEiK.
  4. Od 19 sierpnia do 28 sierpnia 2024 r. – składanie wniosku o przyjęcie na zajęcia rozwijające zainteresowania lub uzdolnienia w MDK wraz z wymaganymi oświadczeniami i/lub kopią dokumentów w sekretariacie PCEiK (pok. 21) w godz. 8:00-15:00 w postępowaniu uzupełniającym (w przypadku wolnych miejsc).
  5. Do 30 sierpnia  2024 r. – weryfikacja i zakwalifikowanie lub niezakwalifikowanie wniosków wraz ze złożonymi oświadczeniami i/lub kopiami dokumentów.
  6. W dniu 30 sierpnia 2024 r. – wywieszenie listy kandydatów przyjętych
    i nieprzyjętych na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCEiK.

strona główna