Konferencja nt. „Kształcimy na potrzeby jutra”

“Każdy, kto przestaje się uczyć jest stary, bez względu na to, czy ma 20 czy 80 lat. Kto kontynuuje naukę pozostaje młody. Najwspanialszą rzeczą w życiu jest utrzymywanie swojego umysłu młodym.” /Henry Ford/

W dniu 22 maja 2024 r. w auli Zamku Książąt Oleśnickich odbyła się konferencja zorganizowana przez Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy pt. „Kształcimy na potrzeby jutra”. Tematyka wydarzenia wpisała się w społeczną dyskusję o potrzebie ciągłego dostosowywania szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy i zmian z tym związanych.

Celem spotkania było ukazanie wzajemnych powiązań między szkołą, pracodawcami oraz instytucjami, które wspierają szkolnictwo, a także przedstawienie uczniom tendencji panujących obecnie na rynku pracy oraz kompetencji preferowanych przez pracodawców.

Gośćmi spotkania byli:
Starosta Powiatu Oleśnickiego Pani Wioletta Efinowicz,
Burmistrz Oleśnicy Pan Adam Horbacz,
Przewodniczący Rady Powiatu Oleśnickiego Pan Jan Bronś,
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy Pan Waldemar Grzędziak,
Naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Pani Małgorzata Iwańska,
Dyrektor Zespołu Oświaty Samorządowej w Oleśnicy Pani Grażyna Dłubakowska,
Dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy Pani Iwona Wiśniewska-Kocjan,
Dyrektorzy i wicedyrektorzy, nauczyciele oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych powiatu oleśnickiego.

W klimat wydarzenia wprowadziła uczestników Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy Pani Renata Marmajewska, a oficjalnego otwarcia dokonali Starosta Powiatu Oleśnickiego Pani Wioletta Efinowicz oraz Burmistrz Oleśnicy Pan Adam Horbacz.

Prelegenci podjęli w swoich wystąpieniach następujące tematy:
 „Rynek pracy w powiecie oleśnickim” – Pan Jan Bronś, przewodniczący Rady Powiatu Oleśnickiego;
„Edukacja zawodowa – cele kompetencje wyzwania jutra” – Pani Karolina Krawczyńska-Malerek, wicedyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnicy;
„Kompetencje jutra a edukacja pozaformalna” – Pan Wiesław Smerd, dyrektor PCKZ w Oleśnicy;
 „Kompetencje jutra – oczekiwania pracodawcy” – Pani Natalia Kęsek- Leśniowska, specjalista ds.  personalnych Duda-Cars S.A;
„Przemysł 4.0-idea, główne założenia” – Pan Natan Świerczyński, inżynier systemów automatyki  ENCON Sp. z o.o.;
„Technolodzy żywności-naukowi czarodzieje potrzebni od zaraz” – Pani Mirosława Teleszko, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu;
„Wyzwania przemysłu 4.0 a lokalny rynek pracy- Pani Jadwiga Gębka, dyrektor produkcji Collins Aerospace;
„Współpraca Urzędu Pracy z lokalnym rynkiem pracy” – Pan Waldemar Grzędziak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy;
„Pracownik młodociany na rynku pracy a egzamin zawodowy” – Pan Paweł Leszczyłowski, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Oleśnicy;
„Rola pracodawcy w kształceniu pracownika młodocianego” – Pani Monika Wilińska, przedsiębiorca, właścicielka Galerii Koloru i Urody;

Inicjatywie przyświecało ukazanie potencjału szkół ponadpodstawowych i dopasowanie ich oferty  do wymagań rynku pracy oraz kształcenia kadr na potrzeby jutra.

Prelegenci w swoich wypowiedziach podkreślali jak ważne jest dostosowanie kwalifikacji, kompetencji i umiejętności do potrzeb i oczekiwań pracodawców oraz dynamicznie rozwijającego się  rynku pracy. Zwracali również uwagę na rolę dążenia do samodoskonalenia się poprzez  przekwalifikowywanie czy  wypełnianie luk w umiejętnościach.

Zaproszeni goście wskazywali wagę perspektywy jutra uwzgledniającej zachodzące zmiany oraz współpracę podmiotów odpowiedzialnych za edukację: szkół, centrów kształcenia oraz pracodawców. Nowoczesna edukacja to taka, która uwzględniając koncepcję uczenia się przez całe życie, tzw. lifelong learning wyposaża młodych ludzi w umiejętności miękkie i wspiera w zdobywaniu interesującej pracy.

Konferencja ukierunkowana była na uczniów szkół ponadpodstawowych, jako na osoby, które w niedługim czasie będą  funkcjonowały na rynku pracy.

Pomysłodawcami i koordynatorami konferencji były Panie Anna Kocik i Ryszarda Wiśniewska-Paluch – doradcy metodyczni i zawodowi w PCEiK Oleśnica.

Dziękujemy dyrektorom, nauczycielom i uczniom szkół ponadpodstawowych za udział.

Serdeczne podziękowania składamy również Pani Marii Bryłce – Przetwórstwo Owoców i Warzyw Anna–Plus w Bierutowie za przekazanie soków dla uczestników.

Galeria:


strona główna