IX Powiatowy Konkurs Wiedzy Psychologicznej

24 kwietnia 2024 r. w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury odbył się finał IX Powiatowego Konkursu Wiedzy Psychologicznej dla uczniów klas VIII szkół podstawowych i dla uczniów szkół ponadpodstawowych z Powiatu Oleśnickiego.

Organizatorami Konkursu, którego celem jest popularyzowanie wiedzy z zakresu psychologii, poznawanie roli psychologii w życiu współczesnego człowieka oraz zachęcenie do rozwijania zainteresowania tą dziedziną nauk były trzy instytucje: Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy, I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy i Uniwersytet SWPS we Wrocławiu.

Do Konkursu łącznie przystąpiło 6 dwuosobowych drużyn ze szkół podstawowych oraz 5 dwuosobowych drużyn ze szkół ponadpodstawowych, w sumie w konkursie uczestniczyło 22 uczniów.

Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszy polegał na rozwiązaniu testu, a następnie jury oceniało przygotowane przez uczniów prezentacje.
Zakres obu etapów Konkursu obejmował wiedzę z obszaru: 1. Emocje 2. Wpływ społeczny 3. Uważność

Autorem pytań konkursowych był Pan Ernest Swora – psycholog, wykładowca akademicki na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu.

Wszyscy uczestnicy IX Powiatowego Konkursu Wiedzy Psychologicznej otrzymali drobne upominki
i dyplomy za udział przygotowane przez PCEiK i Uniwersytet SWPS we Wrocławiu.

Po burzliwych obradach Komisja Konkursowa wyłoniła laureatów z obu poziomów wiekowych.

Wśród uczniów VIII klas szkół podstawowych:

  • I miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Ligocie Polskiej,
  • II miejsce przypadło drużynie ze Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach,
  • III miejsce zajęli przedstawiciele Szkoły Podstawowej Nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie.

Wśród uczniów szkół ponadpodstawowych bezkonkurencyje okazały się drużyny z I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy, które zajęły I i II miejsce, III miejsce zajęła drużyna z Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie.

Gratulujemy zwycięzcom i serdecznie dziękujemy nauczycielom-opiekunom za przygotowanie uczniów do Konkursu.

Podziękowania składamy również wszystkim osobom zaangażowanym w organizację tego przedsięwzięcia, a w szczególności:

  • Pani Renacie Marmajewskiej – dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy.
  • Pani Ryszardzie Wiśniewskiej-Paluch – doradczyni metodycznej z zakresu doradztwa zawodowego i konsultantce ds. psychoedukacji, profilaktyki i wspierania uzdolnień w Powiatowym Centrum Edukacji Kultury w Oleśnicy.
  • Pani Katarzynie Wyżyn – psycholożce w I Liceum Ogólnokształcącym   im. Juliusza  Słowackiego w Oleśnicy.
  • Pani Jadwidze Maszorek – kierowniczce Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Powiatowym Centrum Edukacji Kultury w Oleśnicy.
  • Pani Annie Murzyn-Romańczuk – specjalistce ds. Marketingu i PR na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu
  • Panu Ernestowi Sworze – psychologowi i wykładowcy na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu.

GALERIA:


strona główna