VII Powiatowe Mistrzostwa Językowe w kat. języka angielskiego

9 lutego br. odbyły się VII Powiatowe Mistrzostwa Językowe w kat. języka angielskiego dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych.

Uczestnicy konkursu musieli wykazać się ogromną wiedzą dotyczącą znajomości zasad gramatyki, realioznawstwa, związków frazeologicznych, reakcji językowych, słownictwa, idiomów, autorów znanych książek, jak również pytania sprawdzające stopień zrozumienia tekstu czytanego.

Zadania konkursowe przygotowały: p. Eleonora Marmajewska-Basińska, p. Katarzyna Przybycień, p. Magdalena Dwojak, p. Renata Marmajewska, p. Marta Richter-Lesicka oraz czuwały nad przebiegiem całego konkursu.
W organizacji konkursu mieli swój udział również uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy.

Wszystkim osobom zaangażowanym serdecznie dziękujemy!

Wyniki pojawią się wkrótce

Galeria:


strona główna