Konkurs „Ozdoba Bożonarodzeniowa” – rozstrzygnięty

Dziękujemy wszystkim uczestnikom Powiatowego Konkursu Plastycznego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – „Ozdoba Bożonarodzeniowa” za zaangażowanie, gratulujemy pomysłowości w tworzeniu choinkowych bombek i świątecznych zawieszek.

Komisja konkursowa wybrała 20 najlepszych prac i uhonorowała ich autorów dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Po osobisty odbiór nagród zapraszamy do PCEiK od 7 stycznia 2021 r.

Laureaci Plastycznego Konkursu Bożonarodzeniowego


strona główna