Zaproszenie na zdalną Konferencję w ramach programu „Szkoła ucząca się”

W dniach 10, 15 i 16 grudnia 2020 r. organizowana będzie w formie zdalnej Konferencja „Pomagaj się uczyć! Od oceniania kształtującego do samosterowności ucznia w uczeniu się”. Jest to otwarte wydarzenie programu „Szkoła ucząca się” skierowane do  nauczycieli wszystkich poziomów szkół, edukatorów  oraz dyrektorów szkół. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Konferencję organizuje Fundacja „Centrum Edukacji Obywatelskiej”

Więcej informacji na stronie:

https://sus.ceo.org.pl/ocenianie-ksztalujace/o-dzialaniu/aktualnosci/konferencja-pomagaj-sie-uczyc-od-oceniania

 


strona główna