Listy uczestników zapisanych i przyjętych na zajęcia kół zainteresowań MDK

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy listy uczestników zapisanych do kół zainteresowań MDK. Od 1 września 2020 r. prowadzimy rekrutację uzupełniającą. Prosimy wnioski pobierać ze strony http://pceik.pl/2020/06/30/rekrutacja-do-kol-mdk-2020-2021/ Wnioski z kompletną dokumentacją należy składać w skrzynce pocztowej przy wejściu do budynku PCEiK. O przyjęciu decyduje kolejność złożenia wniosku. Zajęcia rozpoczynają się 7 września 2020 r.

Procedura postępowania w wypadku zachorowania na COVID-19

Plan zajęć 20_21

Regulamin odbywania zajęć w MDK

 Aktualne listy umieszczone zostaną 9 września 2020 r.

 

 

 

 

 


strona główna